Thuộc tính sản phẩm

Bề mặt

Nguyên liệu

Cấp bền

Xuất xứ

chiều dài

Chiều dài đinh

Chiều ngang đinh

Chiều rộng đinh

Đường kính đinh

Đường kính thân đinh

Loại nhà cung cấp:

909 kết quả cho "Đinh vít & ốc vít"

 Ôc vít đầu dù 5 – 100mm

Ôc vít đầu dù 5 – 100mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Đinh tán Clin(blin) M4*10

Đinh tán Clin(blin) M4*10

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Helicoil ren cấy đặc (Threaded insert) M2-M8

Helicoil ren cấy đặc (Threaded insert) M2-M8

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc vít đầu dù tự khoan

Ốc vít đầu dù tự khoan

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc vít đầu phễu M3 (đầu bằng)

Ốc vít đầu phễu M3 (đầu bằng)

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc Vít Đầu Mo M2.5 x 4mm – 40mm

Ốc Vít Đầu Mo M2.5 x 4mm – 40mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc vít Trần Thạch Cao từ 15 – 60mm

Ốc vít Trần Thạch Cao từ 15 – 60mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	Tán Keo

Tán Keo

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 PEM nút dài B-BS M3,M4,M5,M6

PEM nút dài B-BS M3,M4,M5,M6

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	Tán Khía ( Tán Bông )

Tán Khía ( Tán Bông )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Tán Lục Giác ( Đai Ốc )

Tán Lục Giác ( Đai Ốc )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Tán Rút ( Pop Nut )

Tán Rút ( Pop Nut )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Bắn Tole

Vít Bắn Tole

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Bắn Xà Gồ ( bắn gỗ )

Vít Bắn Xà Gồ ( bắn gỗ )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 Ren cấy – Ren giả M6

Ren cấy – Ren giả M6

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	Vít Đầu Bằng Ren Gỗ

Vít Đầu Bằng Ren Gỗ

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Đầu Bằng Ren Gỗ ( Ren Thưa )

Vít Đầu Bằng Ren Gỗ ( Ren Thưa )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 Kìm Vam bắn đinh tán rút (ecu rút)

Kìm Vam bắn đinh tán rút (ecu rút)

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	Vít Đầu Dù Ren Gỗ ( Đầu dấu + )

Vít Đầu Dù Ren Gỗ ( Đầu dấu + )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Đầu Tròn Ren Gỗ ( Đầu Dấu + )

Vít Đầu Tròn Ren Gỗ ( Đầu Dấu + )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Pake Đầu Dù Ren Gỗ

Vít Pake Đầu Dù Ren Gỗ

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Đầu Dù Ren Bu lông ( Đầu dấu + )

Vít Đầu Dù Ren Bu lông ( Đầu dấu + )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Đầu Tròn Long Đền ( đầu dấu + )

Vít Đầu Tròn Long Đền ( đầu dấu + )

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Pake Đầu Bằng Ren Bu lông

Vít Pake Đầu Bằng Ren Bu lông

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Pake Đầu Dù Ren Bu lông

Vít Pake Đầu Dù Ren Bu lông

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Pake Đầu Lục Giác Ren Bu lông

Vít Pake Đầu Lục Giác Ren Bu lông

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 PEM từ M2.5 đến M10

PEM từ M2.5 đến M10

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	Vít Pake Đầu Tròn Ren Bu lông

Vít Pake Đầu Tròn Ren Bu lông

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	Vít Tròn Đầu Nhọn ( Pake)

Vít Tròn Đầu Nhọn ( Pake)

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 Đinh tán blin (Clin) M3: 6-20mm

Đinh tán blin (Clin) M3: 6-20mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

                 	đầu nối tiện

đầu nối tiện

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

                 	sản xuất vít

sản xuất vít

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: C6 - KP1 - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 Đinh tán Clin ren ngoài M2- M12

Đinh tán Clin ren ngoài M2- M12

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Đinh tán rút M10 (ecu rút M10)

Đinh tán rút M10 (ecu rút M10)

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ren cấy Helicoil (Gen giả Helicoil) M2 – M30

Ren cấy Helicoil (Gen giả Helicoil) M2 – M30

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc rack M5

Ốc rack M5

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc rack M6

Ốc rack M6

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Ốc rack M8

Ốc rack M8

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Súng bắn đinh tán rút Rocol

Súng bắn đinh tán rút Rocol

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

 Vít đệm 5*20 (Vít vượng miện)

Vít đệm 5*20 (Vít vượng miện)

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đinh vít & ốc vít

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

thietbicokhitrangia.com

Địa chỉ:

Trang 1/23. Tổng số 909 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá