Thuộc tính sản phẩm

Màu sắc

Chất Liệu

Khe thoáng

Độ dày

Kích thước tối đa

- Kích thước tối đa: 22.5m2 (Ngang 5m X Cao 4.5m)

- Đặc điểm

- Kích thước tối đa: 9 dem (6m x 6m), 1.1 ly (8m x 6m), 1.3 ly (9m x 6m), 1.6 ly (12m x 7m).

Ron chống ồn

- Khả năng bảo vệ công trình cao.

Loại nhà cung cấp:

1,199 kết quả cho "Cửa cuốn"

Cửa cuốn tấm liền Mitadoor - BL1

Cửa cuốn tấm liền Mitadoor - BL1

1,140,000

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CỬA MINH TÂM

Địa chỉ: 298-300 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

7 Đại lý cùng hệ thống

               Cửa Cuốn Xuyên Sáng Aluroll PC

Cửa Cuốn Xuyên Sáng Aluroll PC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Siêu Êm S50i dày 1.2 - 1.3 mm

Cửa Cuốn Siêu Êm S50i dày 1.2 - 1.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Siêu Thoáng C70 dày 1.1- 2.3 mm

Cửa Cuốn Siêu Thoáng C70 dày 1.1- 2.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Tấm Liền Series 1 dày 0.53 mm

Cửa Cuốn Tấm Liền Series 1 dày 0.53 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Tấm Liền Series 2 dày 0.51 mm

Cửa Cuốn Tấm Liền Series 2 dày 0.51 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A50 dày 1.3 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A50 dày 1.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A48i dày 1.1 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A48i dày 1.1 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A49i dày 0.9 - 1.1 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A49i dày 0.9 - 1.1 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A49i dày 0.9 - 1.1 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A49i dày 0.9 - 1.1 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A48i dày 1.1 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A48i dày 1.1 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Khe Thoáng A50 dày 1.3 mm

Cửa Cuốn Khe Thoáng A50 dày 1.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Tấm Liền Series 2 dày 0.51 mm

Cửa Cuốn Tấm Liền Series 2 dày 0.51 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Tấm Liền Series 1 dày 0.53 mm

Cửa Cuốn Tấm Liền Series 1 dày 0.53 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Siêu Thoáng C70 dày 1.1- 2.3 mm

Cửa Cuốn Siêu Thoáng C70 dày 1.1- 2.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Siêu Êm S50i dày 1.2 - 1.3 mm

Cửa Cuốn Siêu Êm S50i dày 1.2 - 1.3 mm

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

               Cửa Cuốn Xuyên Sáng Aluroll PC

Cửa Cuốn Xuyên Sáng Aluroll PC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Địa chỉ: Building Techcombank, 52 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Hưng Hạnh - Chuyên cửa cuốn, cửa cường lực

Địa chỉ: 54, Phan Bội Châu, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Nhôm Kính Cửa Cuốn Đạt Tảo

Địa chỉ: tổ 49 phuờng, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng cửa cuốn, cửa nhựa Đại Thành Phát

Địa chỉ: 691, Cách Mạng Tháng Tám, P. Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Art Door - Chuyên phân phối cửa cuốn

Địa chỉ: 352, Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Xuân Tấn - Chuyên cửa sắt, inox, cửa kéo, cửa cuốn

Địa chỉ: 934, Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, Thành phố Rạch Giá, T. Kiên Giang

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

NHÔM KÍNH - CỬA CUỐN BẨY MAI

Địa chỉ: quốc lộ 37, Cù Vân, Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Thế Quang - Chuyên cầu thang, cửa cuốn, cửa nhựa

Địa chỉ: 49, Bà Triệu, P. Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

Cửa cuốn tấm liền sóng vuông PHÚ THÀNH Austdoor ECO

Cửa cuốn tấm liền sóng vuông PHÚ THÀNH Austdoor ECO

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Austdoor

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX PHÚ THÀNH

Địa chỉ: 227 Tân Xuân – Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Quang Trung - Cửa cuốn Austdoor

Địa chỉ: 101.77, Trường Chinh, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa cuốn, cửa nhựa UPVC Đỉnh Phát

Địa chỉ: 103, Nguyễn Chí Thanh, P. Tân Bình, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Đại lý cửa cuốn và phụ kiện

Địa chỉ: 154, Hoàng Hoa Thám, P. Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, T. Yên Bái

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Kinh Bắc windows - Chuyên cửa cuốn, cửa kính, cửa xếp

Địa chỉ: 201, Nguyễn Trãi, P. Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

CỬA CUỐN ÚC ĐẸP MÀU XÁM MH09-10

CỬA CUỐN ÚC ĐẸP MÀU XÁM MH09-10

Liên hệ

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: MHDOOR

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI MINH HIỀN

Địa chỉ: 536, Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

CỬA CUỐN MẮT VÕNG ĐẸP CAO CẤP MH11-5

CỬA CUỐN MẮT VÕNG ĐẸP CAO CẤP MH11-5

Liên hệ

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: MHDOOR

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI MINH HIỀN

Địa chỉ: 536, Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa cuốn HGTech

Địa chỉ: 247, Lê Thanh Nghị, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Bách - Chuyên két bạc, cửa cuốn, cửa nhựa

Địa chỉ: 644, Ngô Gia Tự, P. Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Hòa Dung - Phân phối cửa cuốn, cửa nhựa Austdoor

Địa chỉ: 11, Cao Xanh, P. Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, T. Quảng Ninh

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Xưởng cơ khí chuyên cửa cuốn, cổng hàng rào, mái tôn

Địa chỉ: 127, Nguyễn Thái Học, P. Minh Khai, Thành phố Hà Giang, T. Hà Giang

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà phân phối Trường - Cửa cuốn, cửa kính

Địa chỉ: 226, Điện Biên Phủ, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Cửa Cuốn Sàn Gỗ Tân Đại Minh

Địa chỉ: 415 Bà Triệu, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Á Châu - Chuyên cửa cuốn, sơn

Địa chỉ: 159, Bà Triệu, P. Xuân Phú, Thành phố Huế, T. Thừa Thiên Huế

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Austdoor - Cửa cuốn, cửa nhựa uPVC cao cấp

Địa chỉ: 272, Hùng Vương, P. An Cựu, Thành phố Huế, T. Thừa Thiên Huế

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Cửa cuốn Mitadoor khe thoáng CT5222 – High Class

Liên hệ

10 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cửa cuốn

Thương hiệu: Mitadoor

Giao hàng:

Năng lực:

Hữu Thủy - Cửa kéo, cửa cuốn, gia công cửa sắt & inox

Địa chỉ: 307, Lê Duẩn, P. Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, T. Quảng Trị

Trang 1/30. Tổng số 1199 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá