Thuộc tính sản phẩm

Màu sắc

Khối lượng

Độ ổn định thể tích

Độ nghiền mịn

Hàm lượng Clorua (Cl-), %

Khả năng giữ nước, %

Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %

Loại xi măng.

Trọng lượng

Dạng

Loại nhà cung cấp:

6,207 kết quả cho "Xi măng"

Xi măng Bút Sơn PCB40

Xi măng Bút Sơn PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: Bút sơn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG - TMX

Địa chỉ: 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xi Măng Bỉm Sơn PCB40

Xi Măng Bỉm Sơn PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: Bỉm Sơn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG - TMX

Địa chỉ: 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xi Măng Vicem Hà Tiên Đa Dụng

Xi Măng Vicem Hà Tiên Đa Dụng

84,500

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Hà Tiên 2 Đa Dụng

Xi Măng Hà Tiên 2 Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Hoàng Long Đa Dụng

Xi Măng Hoàng Long Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Hoàng Mai Đa Dụng

Xi Măng Hoàng Mai Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Hoàng Thạch Đa Dụng

Xi Măng Hoàng Thạch Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Holcim Đa Dụng

Xi Măng Holcim Đa Dụng

84,500

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Hữu Nghị Đa Dụng

Xi Măng Hữu Nghị Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Phú Thọ Đa Dụng

Xi Măng Phú Thọ Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Quang Sơn Đa Dụng

Xi Măng Quang Sơn Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Sông Thao Đa Dụng

Xi Măng Sông Thao Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Tam Điệp Đa Dụng

Xi Măng Tam Điệp Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

XI MĂNG TÂY ĐÔ ĐA DỤNG PCB40

XI MĂNG TÂY ĐÔ ĐA DỤNG PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: TÂY ĐÔ

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Thăng Long Đa Dụng

Xi Măng Thăng Long Đa Dụng

68,500

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây Đa Dụng

Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng Trung Sơn Đa Dụng

Xi Măng Trung Sơn Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi Măng X18 Đa Dụng

Xi Măng X18 Đa Dụng

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi măng Thăng Long PCB40

Xi măng Thăng Long PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: Thăng Long

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 5, Tt. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái

Xi măng bao Nghi Sơn

Xi măng bao Nghi Sơn

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 5, Tt. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái

Xi măng bao Hà Tiên

Xi măng bao Hà Tiên

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 5, Tt. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái

Xi măng xá Thăng Long

Xi măng xá Thăng Long

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 5, Tt. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái

Xi măng Công Thanh

Xi măng Công Thanh

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi măng Hải Vân

Xi măng Hải Vân

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh

Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xi măng Bút Sơn PCB40

Xi măng Bút Sơn PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: Bút sơn

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH TSG PHÚ THÁI

Địa chỉ: Số 28, Phố Quang Trung, TT Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

Xi Măng Bỉm Sơn PCB40

Xi Măng Bỉm Sơn PCB40

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: Bỉm Sơn

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH TSG PHÚ THÁI

Địa chỉ: Số 28, Phố Quang Trung, TT Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

  Xi măng FiCO xây tô chính thức ra mắt

Xi măng FiCO xây tô chính thức ra mắt

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Vật liệu xây dựng Thanh Phong

Địa chỉ: KP Đông Nhì, Phương Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, BD

  Chất Lượng Xi Măng FiCO

Chất Lượng Xi Măng FiCO

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Vật liệu xây dựng Thanh Phong

Địa chỉ: KP Đông Nhì, Phương Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, BD

  Chất Lượng Xi Măng FiCO

Chất Lượng Xi Măng FiCO

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Vật liệu xây dựng Thanh Phong

Địa chỉ: 35/4 KP Đông Nhì, Phương Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương

  Xi măng FiCO xây tô chính thức ra mắt

Xi măng FiCO xây tô chính thức ra mắt

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Vật liệu xây dựng Thanh Phong

Địa chỉ: 35/4 KP Đông Nhì, Phương Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Cơ Sở Sản Xuất Gạch Xi Măng Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: Xã Tứ Thể, Huyện Sơn Dương, Phúc ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Tnhh Tm Nghi Xuân (Xi Măng Holcim Việt Nam)

Địa chỉ: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Sắt Thép Xi Măng Vân Nguyên

Địa chỉ: Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Xi Măng Vicem Hoàng Thạch - Văn Phòng Đại Diện

Địa chỉ: 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Phụ Gia Xi Măng

Địa chỉ: Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Kho Xi Măng Hoàng Mai

Địa chỉ: 41 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

VLXD Quế Thủy - Xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: 185, Chợ Hàng, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Xi Măng Bỉm Sơn

Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Xi Măng Hà Tiên

Địa chỉ: Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã. Tân Ngãi, Thị Xã. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Phường 8, Vĩnh Long, Việt Nam

Xi măng NGHI SƠN

Xi măng NGHI SƠN

Liên hệ

1 Bao (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Xi măng

Thương hiệu: NGHI SƠN

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà Phân Phối Xi Măng Nghĩa Bích

Địa chỉ: 19, Quốc Lộ 1B, Thôn An Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đông Hỷ, Hoá Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Trang 1/156. Tổng số 6207 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá