Thuộc tính sản phẩm

Chất liệu

Màu sắc

Nước sản xuất

Nhiệt độ sử dụng

Tiêu chuẩn chất lượng

Công dụng

Xuất xứ

Chất liệu:

Công dụng

Chịu nhiệt

Loại nhà cung cấp:

20 kết quả cho "Trang phục phòng cháy"

Quần áo chống cháy Amiang

Quần áo chống cháy Amiang

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Nam Bình

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy, chịu nhiệt Shigenmatsu (Nhật Bản)

Quần áo chống cháy, chịu nhiệt Shigenmatsu (Nhật Bản)

78,400,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy Numex 4 lớp

Quần áo chống cháy Numex 4 lớp

3,185,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 1000 độ

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 1000 độ

1,710,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 200 độ

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 200 độ

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 700 độ

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 700 độ

1,710,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 500 độ

Quần áo chống cháy tráng nhôm - 500 độ

1,254,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Áo chữa cháy mẫu số 1 theo thông tư 48

Áo chữa cháy mẫu số 1 theo thông tư 48

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Găng tay chịu nhiệt

Găng tay chịu nhiệt

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Găng tay chống cháy Castong YERR15-34 (300 độ)

Găng tay chống cháy Castong YERR15-34 (300 độ)

375,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Castong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Găng tay chữa cháy mẫu số 05 thông tư 48

Găng tay chữa cháy mẫu số 05 thông tư 48

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ủng chữa cháy mẫu số 04 theo thông tư 48

Ủng chữa cháy mẫu số 04 theo thông tư 48

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mũ chữa cháy mẫu số 03 theo thông tư 48

Mũ chữa cháy mẫu số 03 theo thông tư 48

Liên hệ

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nguyên bộ trang phục PCCC thông tư 48

Nguyên bộ trang phục PCCC thông tư 48

890,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quần áo chống cháy 1000 độ C

Quần áo chống cháy 1000 độ C

2,500,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quần áo chống cháy 500 độ C

Quần áo chống cháy 500 độ C

1,750,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quần áo chống cháy 70 – 100 độ C

Quần áo chống cháy 70 – 100 độ C

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quần áo chữa cháy theo thông tư 48/2015-BCA

Quần áo chữa cháy theo thông tư 48/2015-BCA

890,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quần chữa cháy mẫu số 02 theo thông tư 48

Quần chữa cháy mẫu số 02 theo thông tư 48

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ủng cứu hỏa

Ủng cứu hỏa

580,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Trang phục phòng cháy

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚC

Địa chỉ: Số 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá