Thuộc tính sản phẩm

Kích thước

Mã sản phẩm

Thương hiệu

Đường cấp nước

Đường thoát

Nguồn điện

Áp lực thường

Lưu lượng nước

Màu sắn kính

Chất liệu

Loại nhà cung cấp:

290 kết quả cho "Thiết bị xông hơi spa"

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XHA - 8388

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XHA - 8388

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT : XHK - 8314

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT : XHK - 8314

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ : XHK - 8310

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ : XHK - 8310

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8334

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8334

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8339

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8339

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8340

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8340

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT:XHKU - 8309

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT:XHKU - 8309

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8308

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8308

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8309

PHÒNG XÔNG HƠI ĐA NĂNG : XH - 8309

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT : XHKU - 8320

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT : XHKU - 8320

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Việt Anh

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn Việt Anh

Địa chỉ: 218A - Đường Thành Thái- Phường 15 - Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

Máy xông hơi ướt Spagold 12k

Máy xông hơi ướt Spagold 12k

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Spagold

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Euroking EU-8013

Phòng xông hơi Euroking EU-8013

35,660,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP16

Phòng xông hơi Sara GP16

87,900,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP1612P

Phòng xông hơi Sara GP1612P

54,730,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Gỗ vách phòng xông

Gỗ vách phòng xông

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Thắng Lợi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Sara GP10

Phòng xông hơi Sara GP10

74,400,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Acrylic s02

Phòng xông hơi Acrylic s02

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Acrylic

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Sara GP1604P

Phòng xông hơi Sara GP1604P

85,100,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Acrylic s03

Phòng xông hơi Acrylic s03

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Acrylic

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Sara GP1607P

Phòng xông hơi Sara GP1607P

91,945,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Acrylic

Phòng xông hơi Acrylic

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Acrylic

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Sara GP1609

Phòng xông hơi Sara GP1609

55,590,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi khô 02

Phòng xông hơi khô 02

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Thắng Lợi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Sara GP17

Phòng xông hơi Sara GP17

47,660,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi khô

Phòng xông hơi khô

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Thắng Lợi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Nội thất kết hợp phòng xông hơi

Nội thất kết hợp phòng xông hơi

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Thắng Lợi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP xây dựng và lắp đặt bể bơi Thắng Lợi

Tại Lào

Địa chỉ: Km 11 DonNoun, Xaythany, Vientiane, Laos

4 Đại lý cùng hệ thống

Phòng xông hơi Appollo A 0828S

Phòng xông hơi Appollo A 0828S

75,260,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Phòng xông hơi Appollo A 0830S

Phòng xông hơi Appollo A 0830S

74,840,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Phòng xông hơi Drasos 16-09

Phòng xông hơi Drasos 16-09

55,590,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Drasos

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Drasos 16-12

Phòng xông hơi Drasos 16-12

49,950,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Drasos

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Appollo A 0822

Phòng xông hơi Appollo A 0822

53,676,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Phòng xông hơi Drasos 16-16

Phòng xông hơi Drasos 16-16

59,600,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Drasos

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Drasos16-11

Phòng xông hơi Drasos16-11

72,700,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Drasos

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Drasos16-13P

Phòng xông hơi Drasos16-13P

62,400,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Drasos

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Appollo A-8022

Phòng xông hơi Appollo A-8022

54,200,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Phòng xông hơi Sara GP1603P

Phòng xông hơi Sara GP1603P

93,250,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP1606

Phòng xông hơi Sara GP1606

70,550,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP1608P

Phòng xông hơi Sara GP1608P

67,990,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP20

Phòng xông hơi Sara GP20

65,670,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Phòng xông hơi Sara GP22

Phòng xông hơi Sara GP22

81,700,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị xông hơi spa

Thương hiệu: Sara

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA PHÁT

Địa chỉ: 77, Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nộ

Trang 1/8. Tổng số 290 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá