Thuộc tính sản phẩm

Công dụng

Màu sắc

Chất liệu

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

Màu

Màu

Mã sản phẩm

Màu sắc

Nước sản xuất

Loại nhà cung cấp:

40 kết quả cho "Thiết bị bảo vệ vùng đầu"

Kính Phoenix  xanh dương Hàn Quốc cao cấp - KBO0001

Kính Phoenix xanh dương Hàn Quốc cao cấp - KBO0001

104,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Hàn Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em màu hồng Aryca  an toàn - KBO0016

Kính bơi trẻ em màu hồng Aryca an toàn - KBO0016

169,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em màu cam Aryca  - KBO0009

Kính bơi trẻ em màu cam Aryca - KBO0009

199,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: 3M

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính trẻ em  Aryca chất lượng cao - KBO0012

Kính trẻ em Aryca chất lượng cao - KBO0012

159,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Sperian

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em cao cấp màu xanh lá - KBO0015

Kính bơi trẻ em cao cấp màu xanh lá - KBO0015

189,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Mỹ

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em Uncle Bills - KBO0020

Kính bơi trẻ em Uncle Bills - KBO0020

79,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Mắt kính bơi tráng gương cao cấp Aryca - KBO0017

Mắt kính bơi tráng gương cao cấp Aryca - KBO0017

199,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0358A-1 - BRM0016

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0358A-1 - BRM0016

Liên hệ

100 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0958 - BRM0018

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0958 - BRM0018

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP DI ĐỘNG HAWS7501 - BRM0017

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP DI ĐỘNG HAWS7501 - BRM0017

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Haws

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp SE-491

Bồn rửa mắt khẩn cấp SE-491

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Speakman

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp SE-580 - BRM0022

Bồn rửa mắt khẩn cấp SE-580 - BRM0022

Liên hệ

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Mỹ

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0359 -BRM0021

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0359 -BRM0021

Liên hệ

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0359C - BRM0014

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0359C - BRM0014

Liên hệ

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0759A - BRM0023

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0759A - BRM0023

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0759B - BRM0019

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0759B - BRM0019

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0782A - BRM0020

Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0782A - BRM0020

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Vòi rửa mắt khẩn cấp WJH0355A - BRM0015

Vòi rửa mắt khẩn cấp WJH0355A - BRM0015

Liên hệ

100 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bảo vệ mắt của Mỹ Elvex-Avion SG 18C tốt nhất - KBH0027

Kính bảo vệ mắt của Mỹ Elvex-Avion SG 18C tốt nhất - KBH0027

45,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Proguard

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU TRẮNG SPERIAN A700 LOẠI TỐT - KBH0002

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU TRẮNG SPERIAN A700 LOẠI TỐT - KBH0002

54,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: SPERIAN

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em bịt mũi bịt tai phụ kiện màu xanh - KBO0008

Kính bơi trẻ em bịt mũi bịt tai phụ kiện màu xanh - KBO0008

179,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi hình ngôi sao Intex cho trẻ em - KBO0007

Kính bơi hình ngôi sao Intex cho trẻ em - KBO0007

99,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: 3M

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

KÍNH BẢO VỆ MẮT VIỆT NAM - KBH0009

KÍNH BẢO VỆ MẮT VIỆT NAM - KBH0009

15,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU TRẮNG SPERIAN A900 TỐT NHẤT - KBH0004

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU TRẮNG SPERIAN A900 TỐT NHẤT - KBH0004

89,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: SPERIAN

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi cho trẻ em Phoenix tốt nhất- KBO0014

Kính bơi cho trẻ em Phoenix tốt nhất- KBO0014

169,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Phoenix

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em Aryca - KBO0011

Kính bơi trẻ em Aryca - KBO0011

199,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

KÍNH BẢO VỆ TRÁNG BẠC SPERIAN GIÁ RẺ A800- KBH0006

KÍNH BẢO VỆ TRÁNG BẠC SPERIAN GIÁ RẺ A800- KBH0006

109,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: SPERIAN

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU ĐEN VIỆT NAM CAO CẤP - KBH0008

KÍNH BẢO VỆ MẮT MÀU ĐEN VIỆT NAM CAO CẤP - KBH0008

15,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Mắt kính bơi trẻ em hình thú chất lượng - KBO0006

Mắt kính bơi trẻ em hình thú chất lượng - KBO0006

90,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Trung Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính hàn Đức bảo hộ 11 độ- KCM0005

Kính hàn Đức bảo hộ 11 độ- KCM0005

12,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Blue Eagle

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính chống bui & hóa chất 3M 334 - Mỹ

Kính chống bui & hóa chất 3M 334 - Mỹ

49,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: 3M

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Kính chống bui & hóa chất Đài Loan - Blue Egle

Kính chống bui & hóa chất Đài Loan - Blue Egle

20,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Blue eagle

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Tấm kính bảo vệ mắt đen Blue Eagle FC48G5- KCM0004

Tấm kính bảo vệ mắt đen Blue Eagle FC48G5- KCM0004

90,000

100 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Blue Eagle

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính chống bui & hóa chất Proguard Classix - AF

Kính chống bui & hóa chất Proguard Classix - AF

89,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Proguard

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NBC ECOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, ngõ 99/3 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Nút tai Honeywell max1

Nút tai Honeywell max1

Liên hệ

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Honeywell

Giao hàng:

Năng lực:

BẢO HỘ LAO ĐỘNG TUẤN TÀI​

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nộ

Nút tai Honeywell max30

Nút tai Honeywell max30

Liên hệ

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Honeywell

Giao hàng:

Năng lực:

BẢO HỘ LAO ĐỘNG TUẤN TÀI​

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nộ

Dây AT vàng móc nhỏ

Dây AT vàng móc nhỏ

95,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Thiên Bằng

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Bằng

Địa chỉ: Số 19, ngách 20/10 đường Phú Minh - Phúc Lý - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Bộ kính mũ bơi trẻ em giá rẻ - KBO0004

Bộ kính mũ bơi trẻ em giá rẻ - KBO0004

118,000

100 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em cao cấp Hàn Quốc - KBO0002

Kính bơi trẻ em cao cấp Hàn Quốc - KBO0002

109,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: Hàn Quốc

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Kính bơi trẻ em màu xanh BALANCE cao cấp - KBO0019

Kính bơi trẻ em màu xanh BALANCE cao cấp - KBO0019

128,000

100 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Thiết bị bảo vệ vùng đầu

Thương hiệu: CHOCO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CHOCO

Địa chỉ: 27E ĐƯỜNG SỐ 36 P. HIỆP BÌNH CHÁNH Q. THỦ ĐỨC- TP HCM

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá