Thuộc tính sản phẩm

Chiều dài

Chiều dày

Chiều rộng

Cách thức thi công

Bề mặt

Diện tích mỗi tấm

Thành phần

Mã sản phẩm

Ứng dụng

Nhãn hiệu

Loại nhà cung cấp:

20 kết quả cho "Tấm ốp tường vân gỗ"

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ TGW-8601

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ TGW-8601

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8602

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8602

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8603

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8603

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8604

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8604

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8605

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8605

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8606

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8606

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8607

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8607

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8608

Tấm Ốp Tường Vân Gỗ 600x2900mm TGW-8608

Liên hệ

10 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: PHÚ HUY THỊNH

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM PHÚ HUY THỊNH

Địa chỉ: 1377-1379 Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê -TP Đà Nẵng

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG VT101

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG VT101

Liên hệ

1 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỘI THẤT D&P

Địa chỉ: 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (Cầu Tó/KĐT Đại Thanh)

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG 3A VT106

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG 3A VT106

Liên hệ

1 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Việt Nam

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỘI THẤT D&P

Địa chỉ: 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (Cầu Tó/KĐT Đại Thanh)

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG VT107

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG VT107

Liên hệ

1 Thùng (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: 3A

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỘI THẤT D&P

Địa chỉ: 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (Cầu Tó/KĐT Đại Thanh)

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG 3A VT108

VÁN ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG 3A VT108

Liên hệ

1 Hộp (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: 3A

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỘI THẤT D&P

Địa chỉ: 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (Cầu Tó/KĐT Đại Thanh)

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8601

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8601

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8602

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8602

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8603

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8603

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8604

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8604

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8605

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8605

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8606

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8606

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8607

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8607

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8608

Tấm ốp tường vân gỗ 8.5mm TGW-8608

307,471

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Tấm ốp tường vân gỗ

Thương hiệu: Thịnh Tuấn

Giao hàng:

Năng lực:

CTY TNHH XD TM trang trí nội thất Thịnh Tuấn

Địa chỉ: Số 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá