Thuộc tính sản phẩm

Nhiệt độ môi trường

Công suất ( Kva)

Tần số ( HZ)

Kích thước(DxRxC)mm

TRỌNG LƯỢNG

Mã sản phẩm

ĐIỆN ÁP VÀO 3 PHA (V)

ĐIỆN ÁP RA 3 PHA ( V)

Điện áp vào

Điện áp ra

Loại nhà cung cấp:

68 kết quả cho "Ổn áp Lioa"

ỔN ÁP RULER 10KVA 1 PHA  DẢI 50V ~ 250V

ỔN ÁP RULER 10KVA 1 PHA DẢI 50V ~ 250V

5,900,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP ROBOT 60KVA

ỔN ÁP ROBOT 60KVA

37,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: ROBOT

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP ROBOT 1 PHA| ỔN ÁP ROBOT 8KVA

ỔN ÁP ROBOT 1 PHA| ỔN ÁP ROBOT 8KVA

3,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: ROBOT

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP ROBOT 3 PHA 150KVA

ỔN ÁP ROBOT 3 PHA 150KVA

87,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: ROBOT

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP ROBOT 3 PHA 200KVA

ỔN ÁP ROBOT 3 PHA 200KVA

140,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: ROBOT

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 1 PHA 1.5KVA - 1 5KVA

ỔN ÁP RULER 1 PHA 1.5KVA - 1 5KVA

1,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 1 PHA 1KVA DẢI 90V ~ 250V GIÁ RẺ

ỔN ÁP RULER 1 PHA 1KVA DẢI 90V ~ 250V GIÁ RẺ

1,100,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 10KVA, 10KW 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 10KVA, 10KW 1 PHA THẾ HỆ 2

5,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 15KVA, 15KW 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 15KVA, 15KW 1 PHA THẾ HỆ 2

8,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 30KVA, 30KW 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 30KVA, 30KW 1 PHA THẾ HỆ 2

17,300,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 50KVA, 50KW 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 50KVA, 50KW 1 PHA THẾ HỆ 2

25,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 5KVA 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 5KVA 1 PHA THẾ HỆ 2

3,300,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 7 5KVA, 7KVA 1 PHA THẾ HỆ 2

ỔN ÁP RULER 7 5KVA, 7KVA 1 PHA THẾ HỆ 2

4,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 10KVA DẢI 150V - 250V

ỔN ÁP RULER 10KVA DẢI 150V - 250V

4,000,000

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 10KVA - DR - II DẢI 40V - 250V

ỔN ÁP RULER 10KVA - DR - II DẢI 40V - 250V

6,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 10KVA - DR - I DẢI 60V - 250V

ỔN ÁP RULER 10KVA - DR - I DẢI 60V - 250V

5,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 10KVA DẢI 90V - 250V

ỔN ÁP RULER 10KVA DẢI 90V - 250V

5,200,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 150V - 250V

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 150V - 250V

6,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 50V ~ 250V

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 50V ~ 250V

11,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 60V - 250V

ỔN ÁP RULER 15KVA DẢI 60V - 250V

11,300,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: RULER

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 30KVA 3 PHA DR3 - 30K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

ỔN ÁP LIOA 30KVA 3 PHA DR3 - 30K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

23,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 30KVA 3 PHA SH3 - 30K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

ỔN ÁP LIOA 30KVA 3 PHA SH3 - 30K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

18,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2018

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2018

34,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2018

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2018

27,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA SH3 - 45K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

ỔN ÁP LIOA 45KVA 3 PHA SH3 - 45K II ĐỜI MỚI NHẤT 2018 DÂY ĐỒNG 100%

28,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 60KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2018

ỔN ÁP LIOA 60KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2018

44,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 60KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2018

ỔN ÁP LIOA 60KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2018

35,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 75KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2016

ỔN ÁP LIOA 75KVA 3 PHA DẢI 160V - 430V MỚI NHẤT NĂM 2016

52,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 75KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2016

ỔN ÁP LIOA 75KVA 3 PHA DẢI 260V - 430V MỚI NHẤT 2016

41,300,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA NM - 300KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA NM - 300KVA 3 PHA

185,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA NL - 30KW - 30000W 3 PHA

ỔN ÁP LIOA NL - 30KW - 30000W 3 PHA

12,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA DR3-30 KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA DR3-30 KVA 3 PHA

23,100,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA NL - 30KV - 30KG - 30000W 3 PHA

ỔN ÁP LIOA NL - 30KV - 30KG - 30000W 3 PHA

12,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA DR3-3KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA DR3-3KVA 3 PHA

4,600,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA NL - 3000W 3 PHA

ỔN ÁP LIOA NL - 3000W 3 PHA

3,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA SH3-3KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA SH3-3KVA 3 PHA

3,850,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA NM - 400KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA NM - 400KVA 3 PHA

205,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA SH3-400KVA/3 BA PHA

ỔN ÁP LIOA SH3-400KVA/3 BA PHA

248,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA 45KW 3 PHA

ỔN ÁP LIOA 45KW 3 PHA

19,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

ỔN ÁP LIOA DR3-45KVA 3 PHA

ỔN ÁP LIOA DR3-45KVA 3 PHA

34,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Ổn áp Lioa

Thương hiệu: LIOA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ỔN ÁP NHẬT LINH - VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Trang 1/2. Tổng số 68 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá