Thuộc tính sản phẩm

Mode of Vibration

Pallet Size

Vibration Force

Power

Cycle Time

Dimension

Weight

Vibration Frequency

Tần suất rung

Pallet kích thước

Loại nhà cung cấp:

33 kết quả cho "Máy sản xuất gạch"

Dây chuyền sản xuất gạch không nung Ép Tĩnh Thủy Lực DF680

Dây chuyền sản xuất gạch không nung Ép Tĩnh Thủy Lực DF680

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY12-15

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY12-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy ép gạch T & T QT5-15

Máy ép gạch T & T QT5-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG T & T

Địa chỉ: Số 22 Ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP36

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP36

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy định hình thủy lực hoàn toàn tự động đa chức năng QTY4-15A

Máy định hình thủy lực hoàn toàn tự động đa chức năng QTY4-15A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy ép gạch tự động T & T QT10-15

Máy ép gạch tự động T & T QT10-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG T & T

Địa chỉ: Số 22 Ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất gạch tự động M4

Dây chuyền sản xuất gạch tự động M4

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15C

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15C

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy sản xuất Ngói màu TP 3000X

Máy sản xuất Ngói màu TP 3000X

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy Terrazzo TP OP2 300 đôi

Máy Terrazzo TP OP2 300 đôi

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP86

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP86

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15A

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy ép gạch không nung T & T QT8-15

Máy ép gạch không nung T & T QT8-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG T & T

Địa chỉ: Số 22 Ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP42

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP42

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Dây chuyền sản xuất gạch mầu đa công năng QTY5-15A

Dây chuyền sản xuất gạch mầu đa công năng QTY5-15A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Dây chuyền sản xuất gạch tự động M8V

Dây chuyền sản xuất gạch tự động M8V

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15A

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy Terrazzo TP OP3

Máy Terrazzo TP OP3

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP66

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP66

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15B

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15B

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy ép gạch T & T QT4-15

Máy ép gạch T & T QT4-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG T & T

Địa chỉ: Số 22 Ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất gạch bán tự động TP 24B

Dây chuyền sản xuất gạch bán tự động TP 24B

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15A

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy sản xuất gạch thủ công TP18

Máy sản xuất gạch thủ công TP18

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15B

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15B

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy Terrazzo TP OP5

Máy Terrazzo TP OP5

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP24A

Dây chuyền sản xuất gạch tự động TP24A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15C

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY10-15C

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy ép gạch T & T QT7-15

Máy ép gạch T & T QT7-15

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG T & T

Địa chỉ: Số 22 Ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất gạch tự động J50

Dây chuyền sản xuất gạch tự động J50

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15B

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY6-15B

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Máy sản xuất Ngói màu TP 3000

Máy sản xuất Ngói màu TP 3000

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP cơ khí và VLXD Thanh Phúc

Địa chỉ: 160 Hoàng Quốc Việt, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15C

Máy sản xuất gạch thủy lực tự động đa công năng QTY8-15C

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy sản xuất gạch

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ: Km18 - QL1A - Trung Cấp - Mai Pha - Lạng Sơn

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá