Thuộc tính sản phẩm

Bảo hành

Xuất xứ

Kích thước

Công nghệ

Thương hiệu

Nguồn nước sử dụng

Trọng lượng

Hệ thông cấp lọc

Công suất lọc

Số cấp lọc

Loại nhà cung cấp:

1,078 kết quả cho "Máy lọc nước"

MÁY NÓNG LẠNH ÚP BÌNH NƯỚC PUCOMTECH 919CA - 3 vòi nóng nguội lạnh

MÁY NÓNG LẠNH ÚP BÌNH NƯỚC PUCOMTECH 919CA - 3 vòi nóng nguội lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 9 cấp lọc

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 9 cấp lọc

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Tân Á

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH6CWH - 6 vòi nóng nguội lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH6CWH - 6 vòi nóng nguội lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH CA3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH CA3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH TT012WROUV - 2 vòi nguội

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH TT012WROUV - 2 vòi nguội

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH TTCE15CROUV - 1 vòi lạnh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH TTCE15CROUV - 1 vòi lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH New.CAH3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH New.CAH3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH6CUV - 6 vòi lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH6CUV - 6 vòi lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH 929CAROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH 929CAROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA6WROUV - 6 vòi nguội

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA6WROUV - 6 vòi nguội

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 8 cấp lọc

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 8 cấp lọc

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Tân Á

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CA3MROUV - 1 vòi nóng nguội lạnh - HẾT

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CA3MROUV - 1 vòi nóng nguội lạnh - HẾT

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH4C - 4 vòi lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CAH4C - 4 vòi lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH TT012B - 2 vòi nóng

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH TT012B - 2 vòi nóng

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA3WROUV - 3 vòi nguội

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA3WROUV - 3 vòi nguội

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: PUPA3WROUV

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 7 cấp lọc

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 7 cấp lọc

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Tân Á

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH PUPA6CUV - 6 vòi lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH PUPA6CUV - 6 vòi lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CA2CNUV - 2 vòi nóng lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH CA2CNUV - 2 vòi nóng lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH New.CAH2CUV - 2 vòi lạnh

MÁY LỌC NƯỚC PUCOMTECH New.CAH2CUV - 2 vòi lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA2ROCH - 2 vòi nóng lạnh

MÁY LỌC NƯỚC RO PUCOMTECH PUPA2ROCH - 2 vòi nóng lạnh

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Pucomtech

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Máy Lọc Nước Trường Tiền

Địa chỉ: 1B Lô A, Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 6 cấp lọc

Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 6 cấp lọc

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Tân Á

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Máy lọc nước RO KANGAROO – KG108 NT – ASEN

Máy lọc nước RO KANGAROO – KG108 NT – ASEN

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: KANGAROO

Giao hàng:

Năng lực:

MÁY LỌC NƯỚC RO

Địa chỉ: 290 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Máy lọc nước DoctorWho R.O cao cấp M800

Máy lọc nước DoctorWho R.O cao cấp M800

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: DoctorWho

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Máy Lọc Nước Yến Dung

Địa chỉ: 247 Trương Vĩnh Ký, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MÁY LỌC NƯỚC NINH THÚY

Địa chỉ: Số 15 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Máy lọc nước Adoco RO ADC-205 nóng lạnh

Máy lọc nước Adoco RO ADC-205 nóng lạnh

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Adoco

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT KIM TÍN

Địa chỉ: 200 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.

Máy lọc nước Geyser TK5

Máy lọc nước Geyser TK5

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Geyser

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Máy Lọc Nước Trung Diệp Tín

Địa chỉ: 1232 Trần Văn Giàu, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Karofi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH VANOKA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 147A ngõ 33 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: A.O Smith

Giao hàng:

Năng lực:

A.O .Smith Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 4, Tầng 10, Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Máy lọc nước Geyser TK5

Máy lọc nước Geyser TK5

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Geyser

Giao hàng:

Năng lực:

Trung Tâm Máy Lọc Nước Quang Thái

Địa chỉ: 27/2, Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cây đun nước nóng lạnh Karofi bình úp HC01W

Cây đun nước nóng lạnh Karofi bình úp HC01W

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Karofi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VINASOFT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 66 Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Karofi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH VANOKA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 147A ngõ 33 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Máy lọc nước RO Europura CITI-08-UV-CB

Máy lọc nước RO Europura CITI-08-UV-CB

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: EuroPura

Giao hàng:

Năng lực:

Trung tâm tư vấn & bảo hành máy lọc nước công nghệ USA

Địa chỉ: 75, Phạm Văn Nghị, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Máy lọc nước Geyser TK5

Máy lọc nước Geyser TK5

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Geyser

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LÂM TECH

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội

Máy lọc nước RO Kangaroo KG110AKV

Máy lọc nước RO Kangaroo KG110AKV

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Máy lọc nước RO Europura CITI-08-UV-CB

Máy lọc nước RO Europura CITI-08-UV-CB

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: EuroPura

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Máy Lọc Nước Tuyết Trọng

Địa chỉ: 119, Khối 4, Phường Hưng Chính, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, xóm 6, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Máy lọc nước Kangaroo KG105

Máy lọc nước Kangaroo KG105

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LÂM TECH

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Sơn Hà

Giao hàng:

Năng lực:

Thế giới máy lọc nước Hoàng Anh

Địa chỉ: 60, Hùng Vương, P. Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, T. Bắc Giang

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Sơn Hà

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng máy lọc nước Xuân Nghĩa

Địa chỉ: 147, Hoàng Công Chất, P. Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, T. Điện Biên

Máy lọc nước Jenpec MIX-9000

Máy lọc nước Jenpec MIX-9000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Jenpec

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LÂM TECH

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO2K008

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy lọc nước

Thương hiệu: Sơn Hà

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng máy lọc nước Cường Huệ

Địa chỉ: 94, Chu Mạnh Trinh, P. Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, T. Hưng Yên

Trang 1/27. Tổng số 1078 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá