Thuộc tính sản phẩm

Xuất xứ

Kích thước trục

Mũi khoan mm/(in.)

Khả năng lắp mũi khoan

Hãng sản xuất

Cần khoan: 60mm x 2m.

Độ ồn dBA

Kích thước ống mm/(in.)

Tốc độ không tải

Trọng lượng

Loại nhà cung cấp:

20 kết quả cho "Máy khoan khí nén"

Máy khoan dùng khí nén 3/8

Máy khoan dùng khí nén 3/8" Pard 82732

1,125,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Pard

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-2015AD

Máy khoan khí nén Shinano 10mm SI-2015AD

2,910,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano 

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5405

Máy khoan khí nén Shinano 10mm SI-5405

2,910,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano 

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 13mm  SI-5305-8A

Máy khoan khí nén Shinano 13mm SI-5305-8A

3,950,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano 

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano SI-5200A

Máy khoan khí nén Shinano SI-5200A

3,707,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5100A

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5100A

2,702,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5300A

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5300A

2,564,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5305A

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5305A

2,979,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5500

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5500

1,801,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5501

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5501

1,905,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5505

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5505

2,425,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5506

Máy khoan khí nén Shinano 10mm  SI-5506

2,009,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Shinano 13mm  SI-5405-6

Máy khoan khí nén Shinano 13mm  SI-5405-6

4,122,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Shinano

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Khoan hơi CY-2402 CYT

Khoan hơi CY-2402 CYT

919,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: CYT

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan hơi 10mm dạng súng TOP MKH10S-T

Máy khoan hơi 10mm dạng súng TOP MKH10S-T

755,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: TOP

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan hơi Yunica YRD-3008R 10mm

Máy khoan hơi Yunica YRD-3008R 10mm

780,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Yunica

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Nitto ADR-100

Máy khoan khí nén Nitto ADR-100

5,690,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Nitto

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan khí nén Nitto ADR-65

Máy khoan khí nén Nitto ADR-65

6,768,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Nitto

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy khoan đá tự hành KG910, hiệu Kaishan.

Máy khoan đá tự hành KG910, hiệu Kaishan.

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Kaishan.

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Khoan 3/8 Kawasaki KPT-68

Máy Khoan 3/8 Kawasaki KPT-68

2,831,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy khoan khí nén

Thương hiệu: Kawasaki

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá