Thuộc tính sản phẩm

Xuất xứ

Bảo hành

Điện thế vào

Công suất

Model

Tần số (Hz)

Trọng lượng

Kích thước

Chu kỳ làm việc (%)

Chiều cao từ mặt đất đến điểm hàn

Loại nhà cung cấp:

22 kết quả cho "Máy Hàn Bấm"

Máy hàn bấm  WINNER MC15

Máy hàn bấm WINNER MC15

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn điểm xách tay mini Spot Wim 2.5KVA

Máy hàn điểm xách tay mini Spot Wim 2.5KVA

Liên hệ

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Wim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm hàn điểm Hồng Ký HB15K

Máy hàn bấm hàn điểm Hồng Ký HB15K

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Hồng Ký

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB15

Máy hàn bấm Tân Thành HB15

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm tân thành HB150

Máy hàn bấm tân thành HB150

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: tân thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Wim MC25 (25KVA)

Máy hàn bấm Wim MC25 (25KVA)

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Wim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm xách tay Wim MC8

Máy hàn bấm xách tay Wim MC8

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Wim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm hàn điểm Hồng Ký HB10K

Máy hàn bấm hàn điểm Hồng Ký HB10K

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Hồng Ký

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Hồng ký HB4K

Máy hàn bấm Hồng ký HB4K

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Hồng ký

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER jpc 25

Máy hàn bấm WINNER jpc 25

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER JPC 35

Máy hàn bấm WINNER JPC 35

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER JPC 50

Máy hàn bấm WINNER JPC 50

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER jpc15

Máy hàn bấm WINNER jpc15

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER jpc75

Máy hàn bấm WINNER jpc75

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB100

Máy hàn bấm Tân Thành HB100

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB35

Máy hàn bấm Tân Thành HB35

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB4.5

Máy hàn bấm Tân Thành HB4.5

Liên hệ

1 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB50

Máy hàn bấm Tân Thành HB50

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm Tân Thành HB75

Máy hàn bấm Tân Thành HB75

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn bấm WINNER PMC25 (25KVA)

Máy hàn bấm WINNER PMC25 (25KVA)

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

Máy hàn điểm rút tôn WINNER Spot 2.8

Máy hàn điểm rút tôn WINNER Spot 2.8

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: WINNER

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH-TM-DV WINNER

Địa chỉ: 660 - Quốc lộ 1A - Bình Tân - TPHCM

MÁY HÀN BẤM AC HB100 KVA

MÁY HÀN BẤM AC HB100 KVA

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy Hàn Bấm

Thương hiệu: Tân Thành

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TÂN THÀNH - MÁY HÀN VIỆT NAM

Địa chỉ: 633 Hoàng Văn Thụ P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá