Thuộc tính sản phẩm

Trọng lượng

Tổng chiều dài

Kích thước:

Xuất xứ:

Chất liệu

Kích thước

Lưỡi kéo dài

Trọng lượng:

Chất liệu: 

Chất liệu:

Loại nhà cung cấp:

58 kết quả cho "Kéo"

Kéo cắt nhựa 42mm  PVC Asaki AK-081

Kéo cắt nhựa 42mm PVC Asaki AK-081

89,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Asaki

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt ống nhựa 42mm  PVC Asaki AK-082

Kéo cắt ống nhựa 42mm PVC Asaki AK-082

126,500

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Asaki

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo Cắt Sắt Tolsen 10244

Kéo Cắt Sắt Tolsen 10244

349,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Tolsen

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt cành 8

Kéo cắt cành 8" mỏ cong, cán vảy cá TOP 120323-PSG

110,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOP

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt Sata 93303 10

Kéo cắt Sata 93303 10

282,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Sata

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt cành 8

Kéo cắt cành 8" mỏ cong Inox TOP KM-814-2

70,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOP

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tỉa cây hàng rào TOTAL THT1516001 22

Kéo cắt tỉa cây hàng rào TOTAL THT1516001 22

180,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOTAL

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tỉa cây hàng rào TOTAL THT1516301 22

Kéo cắt tỉa cây hàng rào TOTAL THT1516301 22

195,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOTAL

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tỉa cây TOTAL THT1527401 30

Kéo cắt tỉa cây TOTAL THT1527401 30

232,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOTAL

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt cành 9

Kéo cắt cành 9" mỏ cong cán nhung TOP 071119-PSD

100,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOP

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tỉa cây TOTAL THT15308 8

Kéo cắt tỉa cây TOTAL THT15308 8

125,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOTAL

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt Tolsen 30042 180mm

Kéo cắt Tolsen 30042 180mm

109,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Tolsen

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt cành kiểu Nhật TOP 7

Kéo cắt cành kiểu Nhật TOP 7

75,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: TOP

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt Tolsen 30045 20cm

Kéo cắt Tolsen 30045 20cm

37,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Tolsen

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn mũi cong phải Total THT523106 10

Kéo cắt tôn mũi cong phải Total THT523106 10

97,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Total

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn mũi cong trái Total THT521106 10

Kéo cắt tôn mũi cong trái Total THT521106 10

97,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Total

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn mũi thẳng Total THT522106 10

Kéo cắt tôn mũi thẳng Total THT522106 10

97,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Total

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo giật dây 3m - TOP

Kéo giật dây 3m - TOP

525,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Tohnichi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo Tolsen 30044 8 Inch

Kéo Tolsen 30044 8 Inch

45,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Tolsen

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt ống nhựa Century 42mm

Kéo cắt ống nhựa Century 42mm

98,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Century

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt cành trợ lực Saboten 1270 - Nhập khẩu Nhật Bản

Kéo cắt cành trợ lực Saboten 1270 - Nhập khẩu Nhật Bản

810,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Saboten

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo cắt cành Bonsai 200mm Onoyoshi kiểu F - Nhập Khẩu Nhật Bản

Kéo cắt cành Bonsai 200mm Onoyoshi kiểu F - Nhập Khẩu Nhật Bản

1,520,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Bonsai

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo tỉa nụ Bonsai Koshiji Nhật Bản K-3 180mm

Kéo tỉa nụ Bonsai Koshiji Nhật Bản K-3 180mm

700,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Bonsai Koshiji

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo cắt tỉa Bonsai Koshiji Nhật Bản B-1 200mm

Kéo cắt tỉa Bonsai Koshiji Nhật Bản B-1 200mm

1,320,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Bonsai Koshiji

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo tỉa nụ lưỡi kép Koshiji B-4 200mm

Kéo tỉa nụ lưỡi kép Koshiji B-4 200mm

1,350,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Koshiji

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Bộ dụng cụ bonsai inox Kaneshin Nhật Bản

Bộ dụng cụ bonsai inox Kaneshin Nhật Bản

12,440,000

10 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Kaneshin

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo cắt cành dùng pin Makita DUP361RM2

Kéo cắt cành dùng pin Makita DUP361RM2

Liên hệ

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Makita

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG LIÊN

Địa chỉ: Số 5-7 phố Yên Bái II, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3 Đại lý cùng hệ thống

Kéo tỉa chi Bonsai Onoyoshi 200mm - Nhập Khẩu Nhật Bản

Kéo tỉa chi Bonsai Onoyoshi 200mm - Nhập Khẩu Nhật Bản

1,520,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Onoyoshi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo cắt cành Bonsai Onoyoshi Nhật Bản kiểu B 200mm

Kéo cắt cành Bonsai Onoyoshi Nhật Bản kiểu B 200mm

1,520,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Onoyoshi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Kéo cắt cành Bonsai Onoyoshi Nhật Bản kiểu A 200mm

Kéo cắt cành Bonsai Onoyoshi Nhật Bản kiểu A 200mm

1,520,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Onoyoshi

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

KÉO CẮT ĐAI THÉP OPT SC-24 CẮT DÀY 1.2MM

KÉO CẮT ĐAI THÉP OPT SC-24 CẮT DÀY 1.2MM

Liên hệ

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: YBICO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG

Địa chỉ: 300, Lầu 3, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Kéo cắt hoa Sakagen Hand creation F-165 Rin

Kéo cắt hoa Sakagen Hand creation F-165 Rin

900,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Sakagen

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HARIMA FC

Địa chỉ: 931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

KÉO CẮT THÉP PHI 16MM HIỆU SIMA - TX 16

KÉO CẮT THÉP PHI 16MM HIỆU SIMA - TX 16

5,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: SIMA

Giao hàng:

Năng lực:

RUBI VINA

Địa chỉ: B35 Bis Tô Ký, Khu Phố 3, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

Kéo cắt ống nhựa PVC 42mm Century

Kéo cắt ống nhựa PVC 42mm Century

100,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Century

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo Cắt Ống Nhựa PVC 63mm Century

Kéo Cắt Ống Nhựa PVC 63mm Century

260,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Century

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn ALLPRO 10

Kéo cắt tôn ALLPRO 10

160,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: ALLPRO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn ALLPRO 12

Kéo cắt tôn ALLPRO 12

200,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: ALLPRO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn ALLPRO 14

Kéo cắt tôn ALLPRO 14

240,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: ALLPRO

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt tôn thẳng LICOTA 10

Kéo cắt tôn thẳng LICOTA 10

180,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: LICOTA

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHUÊ

Địa chỉ: 11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

2 Đại lý cùng hệ thống

Kéo cắt đa năng Sata 93304

Kéo cắt đa năng Sata 93304

365,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kéo

Thương hiệu: Sata

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ NHƯ

Địa chỉ: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

3 Đại lý cùng hệ thống

Trang 1/2. Tổng số 58 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá