Loại nhà cung cấp:

42 kết quả cho "Kệ kho hàng"

KHUNG XẾP KIỆN ĐÁ

KHUNG XẾP KIỆN ĐÁ

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Xe nâng tay cao 1 tấn (HS10/16 hoặc E1.0)

Xe nâng tay cao 1 tấn (HS10/16 hoặc E1.0)

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

KHUNG ĐẾ VUÔNG XẾP VẬT LIỆU DẠNG TẤM

KHUNG ĐẾ VUÔNG XẾP VẬT LIỆU DẠNG TẤM

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay thấp HPT25S tải trọng 2500kg

Xe nâng tay thấp HPT25S tải trọng 2500kg

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

KỆ TRƯNG BÀY

KỆ TRƯNG BÀY

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 Đỏ

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 Đỏ

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0RD6

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 5 ngăn kèm ngăn hông  Daguan JS-316

Tủ dụng cụ 5 ngăn kèm ngăn hông Daguan JS-316

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH KOWON

Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM ĐA NĂNG M1

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM ĐA NĂNG M1

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay thấp HPT 25M Tải trọng 2500kg

Xe nâng tay thấp HPT 25M Tải trọng 2500kg

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

KHUNG TRƯNG BÀY

KHUNG TRƯNG BÀY

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Vàng)

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Vàng)

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay thấp HPT30M tải trọng 3000kg

Xe nâng tay thấp HPT30M tải trọng 3000kg

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

CAO SU KÊ ĐÁ

CAO SU KÊ ĐÁ

Xem giá

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Vàng F0RD3-Y

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Vàng F0RD3-Y

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 6 ngăn có bánh xe Daguan  JS-326

Tủ dụng cụ 6 ngăn có bánh xe Daguan JS-326

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH KOWON

Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM ĐA NĂNG M2

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM ĐA NĂNG M2

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1RD6

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay thấp HPT 35S tải trọng 3500kg

Xe nâng tay thấp HPT 35S tải trọng 3500kg

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Nhũ bạc)

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Nhũ bạc)

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay gắn cân HPT

Xe nâng tay gắn cân HPT

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tủ dụng cụ 5 ngăn có bánh xe JS-37 Haoda

Tủ dụng cụ 5 ngăn có bánh xe JS-37 Haoda

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH KOWON

Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Đỏ F0RD3-R

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Đỏ F0RD3-R

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 7 ngăn có bánh xe Daguan JS-308

Tủ dụng cụ 7 ngăn có bánh xe Daguan JS-308

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH KOWON

Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM M1

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM M1

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM M2/M3

KHUNG DỰNG VẬT LIỆU DẠNG TẤM M2/M3

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xe nâng tay thấp HPT 50M tải trọng 5000 kg

Xe nâng tay thấp HPT 50M tải trọng 5000 kg

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 20, ngõ 87 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

KHUNG XẾP TẤM ĐÁ CƯỜNG LỰC

KHUNG XẾP TẤM ĐÁ CƯỜNG LỰC

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

AUSAVINA VIETNAM

Địa chỉ: 944/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đen)

Xe để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đen)

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0T1RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0T1RD6

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tủ dụng cụ 5 ngăn có bánh xe  Haoda JS-38

Tủ dụng cụ 5 ngăn có bánh xe Haoda JS-38

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH KOWON

Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Xanh ghi F0RD3-G

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn Xanh ghi F0RD3-G

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Kệ kho hàng

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Tascom Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh Str, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Trang 1/2. Tổng số 42 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá