Thuộc tính sản phẩm

Kích thước

Xuất xứ

Chức năng

Trọng lượng

Số lượng

Màu sắc

Kích thước gạch

Kích thước: .

Mã sản phẩm

Đóng gói

Loại nhà cung cấp:

144 kết quả cho "Gạch kính"

Gạch kính lấy sáng Tangxuantao DS-SY20

QCGạch kính lấy sáng Tangxuantao DS-SY20

38000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Tangxuantao

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng OCEANKING màu trắng DS-OCEANKING002

QCGạch kính lấy sáng OCEANKING màu trắng DS-OCEANKING002

170000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: OCEANKING

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS012

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS012

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin trắng BDS007

Gạch kính Bluekin trắng BDS007

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin trắng suốt BDS008

Gạch kính Bluekin trắng suốt BDS008

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin xanh dương BDS006

Gạch kính Bluekin xanh dương BDS006

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI001

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI001

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HAIWEI

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI002

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI002

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HAIWEI

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI003

Gạch kính lấy sáng HAIWEI DS-HAIWEI003

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HAIWEI

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng màu trắng gợn sóng Vital DS-Vital001

Gạch kính lấy sáng màu trắng gợn sóng Vital DS-Vital001

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Vital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng màu xanh biển Vital DS-Vital002

Gạch kính lấy sáng màu xanh biển Vital DS-Vital002

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Vital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ngầm năng lượng mặt trời Starlight DS-SB-L003

Đèn ngầm năng lượng mặt trời Starlight DS-SB-L003

162,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Starlight

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng OCEANKING màu trắng DS-OCEANKING001

Gạch kính lấy sáng OCEANKING màu trắng DS-OCEANKING001

150,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: OCEANKING

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky004

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky004

150,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Rocky

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky005

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky005

150,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Rocky

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky006

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky006

150,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Rocky

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky16

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky16

413,000

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Rocky

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng trong suốt Dongguan DS-TG001

Gạch kính lấy sáng trong suốt Dongguan DS-TG001

116,000

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Dongguan

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital006

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital006

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính trang trí JINGYUAN DS-BLZ-1010

Gạch kính trang trí JINGYUAN DS-BLZ-1010

49,000

100 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: JINGYUAN

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital005

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital005

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital004

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital004

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital003

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital003

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital002

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital002

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital001

Gạch kính lấy sáng Weital DS-Weital001

55,000

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Weital

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS013

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS013

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin BDS001

Gạch kính Bluekin BDS001

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin BDS002

Gạch kính Bluekin BDS002

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin BDS003

Gạch kính Bluekin BDS003

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin BDS004

Gạch kính Bluekin BDS004

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin màu trắng 12x12cm BDS009

Gạch kính Bluekin màu trắng 12x12cm BDS009

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin màu trắng 12x12cm BDS010

Gạch kính Bluekin màu trắng 12x12cm BDS010

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS011

Gạch kính Bluekin màu trắng BDS011

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Bluekin

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Đèn led ngầm năng lượng mặt trời  Starlight DS-SB-L005

Đèn led ngầm năng lượng mặt trời Starlight DS-SB-L005

162,000

10 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Starlight

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng màu xanh dương

Gạch kính lấy sáng màu xanh dương

175,000

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Gạch kính lấy sáng Thái Lan

Gạch kính lấy sáng Thái Lan

44,000

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: Thái Lan

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ20

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ20

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HJ

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ201

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ201

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HJ

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ202

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ202

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HJ

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ203

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ203

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HJ

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

HỆ VÁCH KÍNH MẶT DỰNG UNITIZED

HỆ VÁCH KÍNH MẶT DỰNG UNITIZED

Liên hệ

50 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: UNITIZED

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Cửa Sổ Cuộc Sống

Địa chỉ: Số 260 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ204

Gạch kính lấy sáng cao cấp HJ DS-HJ-GJ204

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch kính

Thương hiệu: HJ

Giao hàng:

Năng lực:

Glass Brick

Địa chỉ: Tầng 4 số 8 Cát Linh Đống Đa Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Trang 1/4. Tổng số 144 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá