Thuộc tính sản phẩm

Trọng lượng

Số lượng viên/hộp

Kích thước viên

Diện tích

Kích thước viên:

Số lượng Viên/Hộp:

Diện tích:

Trọng lượng:

Ứng dụng:

Kích thước sẵn có:

Loại nhà cung cấp:

1,108 kết quả cho "Gạch 3D"

Gạch Tranh 3D ANK CH306

Gạch Tranh 3D ANK CH306

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK A28

Gạch Tranh 3D ANK A28

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK A230

Gạch Tranh 3D ANK A230

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK S12

Gạch Tranh 3D ANK S12

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK A234

Gạch Tranh 3D ANK A234

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK ST223

Gạch Tranh 3D ANK ST223

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK ST368

Gạch Tranh 3D ANK ST368

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK C12

Gạch Tranh 3D ANK C12

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch Tranh 3D ANK TB69

Gạch Tranh 3D ANK TB69

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Giang Hoàng

Địa chỉ: 192 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Gạch ốp lát Tây Ban Nha  0MLB

Gạch ốp lát Tây Ban Nha 0MLB

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Halo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH HALO GROUP

Địa chỉ: 01 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Gạch ốp lát, ốp tường, lát nền TBN  AMBOICE MOSAIC MATE

Gạch ốp lát, ốp tường, lát nền TBN AMBOICE MOSAIC MATE

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Halo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH HALO GROUP

Địa chỉ: 01 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 14602347

Gạch 3D Mạnh Trí 14602347

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí GO13632412

Gạch 3D Mạnh Trí GO13632412

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 15551724

Gạch 3D Mạnh Trí 15551724

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 11775516

Gạch 3D Mạnh Trí 11775516

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí GO13988723

Gạch 3D Mạnh Trí GO13988723

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 17011521

Gạch 3D Mạnh Trí 17011521

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

GẠCH 3D MẠNH TRÍ GO14914397

GẠCH 3D MẠNH TRÍ GO14914397

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16983004

Gạch 3D Mạnh Trí 16983004

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16505557

Gạch 3D Mạnh Trí 16505557

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch tranh 3d- Gạch 3d DH7

Gạch tranh 3d- Gạch 3d DH7

Liên hệ

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN LÂM

Địa chỉ: Số 50 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân, Hà Nội (đối diện mặt sau Big C Lê trọng Tấn)

Gạch 3D Mạnh Trí 12954383

Gạch 3D Mạnh Trí 12954383

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 13716229

Gạch 3D Mạnh Trí 13716229

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16773797

Gạch 3D Mạnh Trí 16773797

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch Tranh 3D ANK S12

Gạch Tranh 3D ANK S12

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: ANK

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Hoàng Gia Nam Việt

Địa chỉ: Số 209 Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16040745

Gạch 3D Mạnh Trí 16040745

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí GO13616768

Gạch 3D Mạnh Trí GO13616768

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 15234611 (120x180)

Gạch 3D Mạnh Trí 15234611 (120x180)

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 12975056

Gạch 3D Mạnh Trí 12975056

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 17286283

Gạch 3D Mạnh Trí 17286283

Liên hệ

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí GO13595880

Gạch 3D Mạnh Trí GO13595880

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 12299377

Gạch 3D Mạnh Trí 12299377

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 15834979 (240x160)

Gạch 3D Mạnh Trí 15834979 (240x160)

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16376234

Gạch 3D Mạnh Trí 16376234

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16549851

Gạch 3D Mạnh Trí 16549851

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

GẠCH 3D MẠNH TRÍ GO15499766

GẠCH 3D MẠNH TRÍ GO15499766

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16242787

Gạch 3D Mạnh Trí 16242787

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí GO13651407

Gạch 3D Mạnh Trí GO13651407

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 16574725

Gạch 3D Mạnh Trí 16574725

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Gạch 3D Mạnh Trí 15709183

Gạch 3D Mạnh Trí 15709183

Liên hệ

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch 3D

Thương hiệu: Mạnh Trí

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), Phường 16, Quận 11, TP. HCM

Trang 1/28. Tổng số 1108 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá