Thuộc tính sản phẩm

ĐỘ DÀY

FORMALDEHYDE

MÀU SẮC

KÍCH THƯỚC

BỀ MẶT

LOẠI GỖ

LOẠI KEO

Xuất xứ

Xuất xứ

Nguyên liệu chính

Loại nhà cung cấp:

47 kết quả cho "Cốp pha phủ phim"

Ván cốp pha gỗ phủ phim 18 mm Coppha18L

Ván cốp pha gỗ phủ phim 18 mm Coppha18L

Xem giá

1 Tấm (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia Bình

Địa chỉ: 265 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 15 Ly Gỗ AAA TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 15 Ly Gỗ AAA TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim  VINAWOOD Trung Quốc Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD Trung Quốc Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD 21 Mm Gỗ Cứng 100% Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD 21 Mm Gỗ Cứng 100% Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 21 Mm

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 21 Mm

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD STANDARD

Cốp Pha Phim VINAWOOD STANDARD

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim Nâu VINAWOOD 21 Mm Gỗ AB Phim Malaysia Xuất Khẩu

Cốp Pha Phim Nâu VINAWOOD 21 Mm Gỗ AB Phim Malaysia Xuất Khẩu

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván khuôn phủ Phim Vinawood Có Logo 1250 X 2500 Gỗ Cứng

Ván khuôn phủ Phim Vinawood Có Logo 1250 X 2500 Gỗ Cứng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Cốp Pha Gỗ VINAWOOD STANDARD 18 Mm

Ván Cốp Pha Gỗ VINAWOOD STANDARD 18 Mm

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu Đen 15 Mm Gỗ AAA Phim Malaysia TCVN

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu Đen 15 Mm Gỗ AAA Phim Malaysia TCVN

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD STANDARD 1220×2440 Mm Phim Trung Quốc Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD STANDARD 1220×2440 Mm Phim Trung Quốc Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nâu Đen 18 Ly Gỗ AAA Phim Việt Nam Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nâu Đen 18 Ly Gỗ AAA Phim Việt Nam Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo Gỗ AB Phim Trung Quốc TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo Gỗ AB Phim Trung Quốc TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Phủ Phim Nâu VINAWOOD 12 Ly Gỗ AB Phim Trung Quốc TCVN

Ván Phủ Phim Nâu VINAWOOD 12 Ly Gỗ AB Phim Trung Quốc TCVN

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AB Phim Việt Nam

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AB Phim Việt Nam

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim  VINAWOOD Có Logo Gỗ AAA Phim Malaysia Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD Có Logo Gỗ AAA Phim Malaysia Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1220×2440 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Việt Nam TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1220×2440 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Việt Nam TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim Vinawood Nâu Đen 1250 X 2500

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim Vinawood Nâu Đen 1250 X 2500

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim Vinawood Nâu 21 Mm Gỗ AAA

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim Vinawood Nâu 21 Mm Gỗ AAA

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AAA Phim Trung Quốc TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AAA Phim Trung Quốc TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Gỗ Phủ Film RỒNG VIỆT CPLH01

Cốp Pha Gỗ Phủ Film RỒNG VIỆT CPLH01

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY SẢN XUẤT MÁY & THIẾT BỊ XÂY DỰNG RỒNG VIỆT ( ROVICO)

Địa chỉ: 109 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

Gỗ Dán Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1220×2440 Mm Gỗ Cứng Phim Malaysia

Gỗ Dán Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1220×2440 Mm Gỗ Cứng Phim Malaysia

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AAA Phim Phần Lan TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ AAA Phim Phần Lan TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu 1220×2440 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Phần Lan Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu 1220×2440 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Phần Lan Xuất Khẩu Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% TCVN Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% TCVN Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Phủ Phim VINAWOOD Nâu 12 Mm Phim Phần Lan TCVN

Ván Phủ Phim VINAWOOD Nâu 12 Mm Phim Phần Lan TCVN

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD STANDARD 15 Mm Gỗ Cứng 100% Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD STANDARD 15 Mm Gỗ Cứng 100% Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim Nâu  VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% Phim Phần Lan Xuất Khẩu

Cốp Pha Phim Nâu VINAWOOD 12 Ly Gỗ Cứng 100% Phim Phần Lan Xuất Khẩu

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim  VINAWOOD 1250 X 2500 Phim Việt Nam TCVN Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1250 X 2500 Phim Việt Nam TCVN Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim VINAWOOD 18 Ly Gỗ Cứng

Ván Khuôn Gỗ Phủ Phim VINAWOOD 18 Ly Gỗ Cứng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu 1250 X 2500 Gỗ Cứng TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Nâu 1250 X 2500 Gỗ Cứng TCVN Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ván Khuôn Phủ Phim  Vinawood 12 Ly Gỗ Cứng

Ván Khuôn Phủ Phim Vinawood 12 Ly Gỗ Cứng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1250 X 2500 Gỗ Cứng 100% Phim Trung Quốc TCVN Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD 1250 X 2500 Gỗ Cứng 100% Phim Trung Quốc TCVN Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Coppha Nhựa Rồng Việt RV-C11

Coppha Nhựa Rồng Việt RV-C11

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY SẢN XUẤT MÁY & THIẾT BỊ XÂY DỰNG RỒNG VIỆT ( ROVICO)

Địa chỉ: 109 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

Ván Khuôn Phủ Phim Vinawood  Có Logo 21 Mm TCVN

Ván Khuôn Phủ Phim Vinawood Có Logo 21 Mm TCVN

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 12 Ly Gỗ AAA Phim Việt Nam Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 12 Ly Gỗ AAA Phim Việt Nam Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ Cứng 100% Phim Malaysia Dùng Trong Xây Dựng

Cốp Pha Phim VINAWOOD Nhiều Kích Cỡ Gỗ Cứng 100% Phim Malaysia Dùng Trong Xây Dựng

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Trung Quốc TCVN Khuôn Bê Tông

Cốp Pha Phim VINAWOOD 12 Mm Gỗ Cứng 100% Phim Trung Quốc TCVN Khuôn Bê Tông

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 12 Mm Gỗ AAA Phim Trung Quốc TCVN

Cốp Pha Phủ Phim VINAWOOD Có Logo 12 Mm Gỗ AAA Phim Trung Quốc TCVN

Xem giá

10 kg (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cốp pha phủ phim

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINAWOOD

Địa chỉ: Số 92 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Trang 1/2. Tổng số 47 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá