Thuộc tính sản phẩm

Hàm lượng muối

Hàm lượng sỏi

Cát có mô đun

Mô đun độ lớn

Hàm lượng mica

Sét, á sét và các tạp chất khác ở dạng cục

Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm

Loại nhà cung cấp:

158 kết quả cho "Cát, sỏi xây dựng"

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cp Xi Măng Trắng Việt Nam

Địa chỉ: 50 Đường Số 43, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cp Xi Măng Trắng Việt Nam

Địa chỉ: 50 Đường Số 43, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng xi măng, thép xây dựng Thái Nguyên

Địa chỉ: 540, Trường Chinh, P. Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, T. Nam Định

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng xi măng, thép xây dựng Thái Nguyên

Địa chỉ: 540, Trường Chinh, P. Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, T. Nam Định

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát Bê Tông CII E&C Loại 1

Cát Bê Tông CII E&C Loại 1

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lí Vlxd Xi Măng Sắt Thép Tân Anh

Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lí Vlxd Xi Măng Sắt Thép Tân Anh

Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam

Đá Vĩa CII E&C Loại 5 kích thước 1000x200x250

Đá Vĩa CII E&C Loại 5 kích thước 1000x200x250

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá Vĩa CII E&C Loại 7 kích thước 1000x350x300

Đá Vĩa CII E&C Loại 7 kích thước 1000x350x300

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá Vĩa CII E&C Loại 8 kích thước 1000x20x35

Đá Vĩa CII E&C Loại 8 kích thước 1000x20x35

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá Bó Vĩa Bo Tròn R3CII E&C kích thước 120x20x25

Đá Bó Vĩa Bo Tròn R3CII E&C kích thước 120x20x25

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá Vĩa CII E&C Loại 6 kích thước 1000x300x200

Đá Vĩa CII E&C Loại 6 kích thước 1000x300x200

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá CII E&C 0x4

Đá CII E&C 0x4

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đá  CII E&C 1×2 Xanh

Đá CII E&C 1×2 Xanh

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng xi

Địa chỉ: 68, Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Đá  CII E&C 4×6

Đá CII E&C 4×6

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng xi

Địa chỉ: 68, Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Đá CII E&C 5×7

Đá CII E&C 5×7

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, P2. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Xi Măng Thành Công

Địa chỉ: 336/20B Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Xi Măng Thành Công

Địa chỉ: 336/20B Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Sắt Thép - Xi Măng - Tole Bảo Mai

Địa chỉ: 13/41, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, P. Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Sắt Thép - Xi Măng - Tole Bảo Mai

Địa chỉ: 13/41, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, P. Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Hiền Xoa - Xi măng đen, bột bả

Địa chỉ: 3 A3 khu tập thể 918, Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Hiền Xoa - Xi măng đen, bột bả

Địa chỉ: 3 A3 khu tập thể 918, Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Xi Măng Sắt Gạch Men Kim Huệ

Địa chỉ: 22/7, Đường 30/4, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Xi Măng Sắt Gạch Men Kim Huệ

Địa chỉ: 22/7, Đường 30/4, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Xi Măng - Sắt Thép Tý Luyên

Địa chỉ: 458 Quang Trung, Tân Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Xi Măng - Sắt Thép Tý Luyên

Địa chỉ: 458 Quang Trung, Tân Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng

Địa chỉ: Xã La Hiên Huyện Võ Nhai, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà máy xi măng

Địa chỉ: Xã La Hiên Huyện Võ Nhai, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Minh Thục - Xi măng, sắt thép

Địa chỉ: Quốc lộ 4A, Tt. Đông Khê, H. Thạch An, T. Cao Bằng

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Minh Thục - Xi măng, sắt thép

Địa chỉ: Quốc lộ 4A, Tt. Đông Khê, H. Thạch An, T. Cao Bằng

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý Xi Măng - Sắt Thép Tiên Sơn

Địa chỉ: QL6, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý Xi Măng - Sắt Thép Tiên Sơn

Địa chỉ: QL6, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng sắt thép, xi măng Khơi Khỏe

Địa chỉ: 308, Ngô Quyền, P. Tân Bình, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Cát Bê Tông CII E&C Loại 2

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa hàng sắt thép, xi măng Khơi Khỏe

Địa chỉ: 308, Ngô Quyền, P. Tân Bình, Thành phố Hải Dương, T. Hải Dương

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Nhà phân phối xi măng Thăng Long

Địa chỉ: 18, Đường số 41, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Cát  Xây Tô CII E&C

Cát Xây Tô CII E&C

Liên hệ

1 m3 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cát, sỏi xây dựng

Thương hiệu: CII E&C

Giao hàng:

Năng lực:

Xi Măng - Sắt Thép Tý Luyên

Địa chỉ: 458 Quang Trung, Tân Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Trang 1/4. Tổng số 158 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá