Thuộc tính sản phẩm

Vỏ ngoài

Màn chắn lõi

Màn chắn cách điện

Lõi dẫn

Cách điện

Vỏ trong

Vỏ kim loại

Loại nhà cung cấp:

15 kết quả cho "Cáp cao thế"

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1kV CDG04

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1kV CDG04

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG20

Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG20

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Dây cáp FMA 0.6/1kV

Dây cáp FMA 0.6/1kV

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp.HCM

Cáp điện 4 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG06

Cáp điện 4 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG06

Xem giá

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV CDG01

Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV CDG01

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG18

Cáp điện 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG18

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG15

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG15

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 64/110 (123) kV

Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 64/110 (123) kV

Xem giá

1 cuộn (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp.HCM

Cáp điện 3 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG07

Cáp điện 3 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG07

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện cao thế LS

Cáp điện cao thế LS

Xem giá

1 cuộn (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim

Địa chỉ: 288 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn - Hà Nội

Cáp điện 2 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG19

Cáp điện 2 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG19

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện 4 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG05

Cáp điện 4 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV DCG05

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 38/66 (72.5) kV

Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 38/66 (72.5) kV

Xem giá

1 cuộn (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp.HCM

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG14

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG14

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cáp điện 3 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG17

Cáp điện 3 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV DCG17

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Cáp cao thế

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Cổ phần Đông Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá