Thuộc tính sản phẩm

Kích thước

Chất liệu

Màu sắc

Mã sản phẩm

Đường cấp nước

Nguồn điện

Đường thoát

Thương hiệu

Dung tích

Kích thước (RxDxC)

Loại nhà cung cấp:

697 kết quả cho "Bồn tắm massage"

Bồn tắm massage Euroking SPA 015

Bồn tắm massage Euroking SPA 015

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

BỒN TẮM SUSAN EUROKING EU-6034 1600x850x650mm

BỒN TẮM SUSAN EUROKING EU-6034 1600x850x650mm

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm Massage American Standard Imagine 70162100-WT

Bồn tắm Massage American Standard Imagine 70162100-WT

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

Bồn tắm massage Daros DR 16-28

Bồn tắm massage Daros DR 16-28

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Daros

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Fantiny MBM-150

Bồn tắm massage Fantiny MBM-150

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Fantiny

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

BỒN TẮM CUBE EUROKING EU-6732B

BỒN TẮM CUBE EUROKING EU-6732B

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm massage góc American Standard Savona 7271100-WT

Bồn tắm massage góc American Standard Savona 7271100-WT

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

Bồn tắm massage Daros DR 16-32

Bồn tắm massage Daros DR 16-32

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Daros

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Euroking SPA 010

Bồn tắm massage Euroking SPA 010

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm govern K-8160

Bồn tắm govern K-8160

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Govern

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

BỒN TẮM LOTUS EUROKING EU-6066

BỒN TẮM LOTUS EUROKING EU-6066

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm Massage American Standard Imagine 70162100-WT

Bồn tắm Massage American Standard Imagine 70162100-WT

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

Bồn tắm Daros HT-62

Bồn tắm Daros HT-62

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Daros

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm Daros HT-67

Bồn tắm Daros HT-67

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Daros

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Govern JS 8185

Bồn tắm massage Govern JS 8185

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Govern

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm Massage Micio WM-160L

Bồn tắm Massage Micio WM-160L

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Micio

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Euroking EU – 1101A

Bồn tắm massage Euroking EU – 1101A

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm massage SPA 018

Bồn tắm massage SPA 018

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm American Standard Moments 70130-WT đặt sàn

Bồn tắm American Standard Moments 70130-WT đặt sàn

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

Bồn tắm Daros HT-73

Bồn tắm Daros HT-73

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Daros

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Koleto AR-110SQ

Bồn tắm massage Koleto AR-110SQ

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Koleto

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm Massage Micio WMN-170R(L)

Bồn tắm Massage Micio WMN-170R(L)

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Micio

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Euroking EU-6140

Bồn tắm massage Euroking EU-6140

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm massage SPA 022

Bồn tắm massage SPA 022

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm massage góc American Standard Tropicana 7260100-WT

Bồn tắm massage góc American Standard Tropicana 7260100-WT

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

Bồn tắm massage Brother BY-8002A

Bồn tắm massage Brother BY-8002A

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Brother

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm massage Euroking EU-6600

Bồn tắm massage Euroking EU-6600

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm American Standard IDS có yếm đi kèm

Bồn tắm American Standard IDS có yếm đi kèm

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: American

Giao hàng:

Năng lực:

Chi Nhánh Công Ty American Standard Việt Nam

Địa chỉ: 46 Bích Câu, Cát Linh, Quận Đống Đa, HN

BỒN TẮM CAROL EUROKING EU-6050 1300x1300x600mm

BỒN TẮM CAROL EUROKING EU-6050 1300x1300x600mm

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Euroking

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

BỒN TẮM DENNIS EUROKING EU-6067

BỒN TẮM DENNIS EUROKING EU-6067

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm Govern JS-6182

Bồn tắm Govern JS-6182

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Govern JS-6182

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm Reach 1.7m  K-72800X-0

Bồn tắm Reach 1.7m K-72800X-0

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Reach

Giao hàng:

Năng lực:

HỆ THỐNG TRUNG TÂM VLXD & NỘI THẤT RITAVÕ DEPOT

Địa chỉ: 314B Phạm Hùng - P. 5 - Q. 8 - TP.HCM

Bồn tắm Việt Mỹ 14-70

Bồn tắm Việt Mỹ 14-70

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Việt Mỹ

Giao hàng:

Năng lực:

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TỔNG HỢP VLXD HOÀNG NAM

Địa chỉ: 863 Hà Huy Giáp , P. Thạnh Xuân , Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng xông hơi Appollo AW 33S

Phòng xông hơi Appollo AW 33S

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm Appollo AT-1515

Bồn tắm Appollo AT-1515

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Appollo

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

BỒN TẮM KAREN EUROKING EU-6052

BỒN TẮM KAREN EUROKING EU-6052

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

BỒN TẮM LILY EUROKING EU-6530

BỒN TẮM LILY EUROKING EU-6530

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: EUROKING

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÊ GIA

Địa chỉ: 75 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp.HCM

Bồn tắm massage Govern JS 8116

Bồn tắm massage Govern JS 8116

Xem giá

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Govern

Giao hàng:

Năng lực:

BẾP PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - HN

Bồn tắm dài Rồng châu á BT17A 1700x750

Bồn tắm dài Rồng châu á BT17A 1700x750

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Rồng châu á

Giao hàng:

Năng lực:

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TỔNG HỢP VLXD HOÀNG NAM

Địa chỉ: 863 Hà Huy Giáp , P. Thạnh Xuân , Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bồn tắm Việt mỹ 15-0

Bồn tắm Việt mỹ 15-0

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn tắm massage

Thương hiệu: Việt Mỹ

Giao hàng:

Năng lực:

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TỔNG HỢP VLXD HOÀNG NAM

Địa chỉ: 863 Hà Huy Giáp , P. Thạnh Xuân , Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trang 1/18. Tổng số 697 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá