Thuộc tính sản phẩm

Độ bằng phẳng

Khoảng rộng

Chiều rộng

Kích cỡ ngoài

Độ cao

Loại nhà cung cấp:

10 kết quả cho "Bồn lắp ghép"

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 10000 lít BLG10000

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 10000 lít BLG10000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 40000 lít

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 40000 lít

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 7000 lít

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 7000 lít

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 30000 lít BLG30000

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 30000 lít BLG30000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 60000 lít

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 60000 lít

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 20000 lít BLG20000

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 20000 lít BLG20000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 50000 lít

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 50000 lít

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 15000 lít BLG15000

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 15000 lít BLG15000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 5000 lít

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 5000 lít

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 70000 lít BLG70000

Bồn lắp ghép inox Nguyên Phát 70000 lít BLG70000

Xem giá

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn lắp ghép

Thương hiệu: Nguyên Phát

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT

Địa chỉ: Cụm Khu Công Nghiệp Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá