Loại nhà cung cấp:

399 kết quả cho "Bình nóng lạnh"

Bình chứa nước nóng ATLANTIC ONDEO HZ

Bình chứa nước nóng ATLANTIC ONDEO HZ

Liên hệ

1 Bình (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: ATLANTIC

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Bình chứa nước nóng Atlantic STEATITE SQUARE SLIM

Bình chứa nước nóng Atlantic STEATITE SQUARE SLIM

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: Atlantic

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Máy nước nóng CENTON 8118

Máy nước nóng CENTON 8118

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: CENTON

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Máy nước nóng CENTON 8998

Máy nước nóng CENTON 8998

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: CENTON

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Bình nước nóng ngang N30EW

Bình nước nóng ngang N30EW

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Máy nước nóng MAXVIC 45

Máy nước nóng MAXVIC 45

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: MAXVIC

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Bồn chứa nước nóng RHEEM 616

Bồn chứa nước nóng RHEEM 616

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: RHEEM

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Máy nước nóng Centon M777

Máy nước nóng Centon M777

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: CENTON

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Bình nước nóng ngang N15ES

Bình nước nóng ngang N15ES

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình nước nóng Kangaroo KG66 công nghệ kháng khuẩn

Bình nước nóng Kangaroo KG66 công nghệ kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng vuông V15ET

Bình nước nóng vuông V15ET

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình nước nóng vuông V30ER

Bình nước nóng vuông V30ER

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình nước nóng vuông V30ET

Bình nước nóng vuông V30ET

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình nước nóng vuông V30EX

Bình nước nóng vuông V30EX

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình chứa nước nóng Atlantic ONDEO ACCESS

Bình chứa nước nóng Atlantic ONDEO ACCESS

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: Atlantic

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MTV XNK TM DV IPIX

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

Bình nước nóng Kangaroo KG660Y công nghệ kháng khuẩn

Bình nước nóng Kangaroo KG660Y công nghệ kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng Kangaroo KG68IOT công nghệ IOT thông minh

Bình nước nóng Kangaroo KG68IOT công nghệ IOT thông minh

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG236PW kháng khuẩn

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG236PW kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG236PY kháng khuẩn

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG236PY kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng Kangaroo KG65 công nghệ kháng khuẩn

Bình nước nóng Kangaroo KG65 công nghệ kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG235G kháng khuẩn

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG235G kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG235P kháng khuẩn

Bình nước nóng trực tiếp Kangaroo KG235P kháng khuẩn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Kangaroo

Thương hiệu: Kangaroo

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6 Đại lý cùng hệ thống

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT  130L 58-12 CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 130L 58-12 CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT  160L 58-15 CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 160L 58-15 CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Bình  nóng lạnh Rossi Di Tráng men kim cương nhân tạo 20 Lít

Bình nóng lạnh Rossi Di Tráng men kim cương nhân tạo 20 Lít

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh ROSSI

Thương hiệu: Rossi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim

Địa chỉ: 288 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn - Hà Nội

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT  215L 58-21 - CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 215L 58-21 - CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT  150L 70 - 10 - CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 150L 70 - 10 - CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 70 - 12  - CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 70 - 12 - CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Máy nước nóng năng lượng mặt trời  ĐT 300L 70-20 - VIGO

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 300L 70-20 - VIGO

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Máy nước nóng NLMT cao cấp tấm phẳng  SOLIMPEKS TSM120

Máy nước nóng NLMT cao cấp tấm phẳng SOLIMPEKS TSM120

Liên hệ

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu: SOLIMPEKS

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần năng lượng Hoàng Nguyên

Địa chỉ: 103/22 Điện Cao Thế P.Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì,HCM

Máy nước nóng NLMT cao cấp tấm phẳng  SOLIMPEKS TSM 150

Máy nước nóng NLMT cao cấp tấm phẳng SOLIMPEKS TSM 150

Liên hệ

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu: SOLIMPEKS

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần năng lượng Hoàng Nguyên

Địa chỉ: 103/22 Điện Cao Thế P.Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì,HCM

BÌNH NƯỚC NÓNG  TOTO QQ ME

BÌNH NƯỚC NÓNG TOTO QQ ME

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: TOTO

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thiên Lộc

Địa chỉ: 90 An Trạch - Đống Đa - Hà Nội

Bình nóng lạnh gas Sakura SH-0506

Bình nóng lạnh gas Sakura SH-0506

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng

Thương hiệu: Sakura

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP NHÀ RỒNG VIỆT

Địa chỉ: 72c hồng bàng, phường 24, quận bình thạnh, TP HCM

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Nhật Năng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Nhật Năng

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu: Thái Dương

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần năng lượng Thái Dương

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Bình nóng lạnh Rossi Di Tráng men kim cương nhân tạo 30 Lít

Bình nóng lạnh Rossi Di Tráng men kim cương nhân tạo 30 Lít

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh ROSSI

Thương hiệu: Rossi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim

Địa chỉ: 288 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn - Hà Nội

Bình nước nóng ngang N15EU

Bình nước nóng ngang N15EU

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 58-18 - CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 58-18 - CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Bình nước nóng ngang N20EU

Bình nước nóng ngang N20EU

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh Picenza

Thương hiệu: Picenza

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Bình nóng lạnh Rossi HQ-15 Lít

Bình nóng lạnh Rossi HQ-15 Lít

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bình nóng lạnh ROSSI

Thương hiệu: Rossi

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim

Địa chỉ: 288 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn - Hà Nội

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 250L 58-24 - CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 250L 58-24 - CLASSIC

Liên hệ

0 Piece (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

Trang 1/10. Tổng số 399 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá