Thiết bị điện, nước & chiếu sáng

Bộ công tắc đơn một chiều V6.0 V6GK11 Bộ công tắc đơn một chiều V6.0 V6GK11 1-999
Bộ 4 công tắc LED đảo chiều V6.0 V6K42-VD Bộ 4 công tắc LED đảo chiều V6.0 V6K42-VD 1-999
Bộ 4 công tắc LED một chiều V6.0 V6K41-VD Bộ 4 công tắc LED một chiều V6.0 V6K41-VD 1-999
Bộ 4 công tắc một chiều V6.0 V6GK41 Bộ 4 công tắc một chiều V6.0 V6GK41 1-999
Bộ công tắc bình nóng lạnh 45A V6.0 V6K45A Bộ công tắc bình nóng lạnh 45A V6.0 V6K45A 345,000
Bộ công tắc điểu khiển đa chiều V6.0 V6PGKD Bộ công tắc điểu khiển đa chiều V6.0 V6PGKD 189,000
Bộ công tắc đôi LED một chiều V6.0 V6GK-21VD Bộ công tắc đôi LED một chiều V6.0 V6GK-21VD 1-999
Bộ công tắc đơn đảo chiều V6.0 V6GK12 Bộ công tắc đơn đảo chiều V6.0 V6GK12 119,000
Aptomat UTEN 1 cực 10A UT110MCB Aptomat UTEN 1 cực 10A UT110MCB 1-999
Aptomat UTEN 1 cực 16A UT116MCB Aptomat UTEN 1 cực 16A UT116MCB 1-999
Aptomat UTEN 1 cực 20A UT120MCB Aptomat UTEN 1 cực 20A UT120MCB 1-999
Aptomat UTEN 1 cực 25A UT125MCB Aptomat UTEN 1 cực 25A UT125MCB 1-999
Aptomat UTEN 1 cực 32A UT132MCB Aptomat UTEN 1 cực 32A UT132MCB 1-999
Aptomat UTEN 1 cực 40A UT140MCB Aptomat UTEN 1 cực 40A UT140MCB 1-999
Aptomat UTEN 2 cực 20A UT220MCB Aptomat UTEN 2 cực 20A UT220MCB 1-999
Aptomat UTEN 2 cực 25A UT225MCB Aptomat UTEN 2 cực 25A UT225MCB 1-999
Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 38/66 (72.5) kV Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 38/66 (72.5) kV 1-999
Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 64/110 (123) kV Cáp điện cao thế THỊNH PHÁT 64/110 (123) kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FIA – Cu/Mica/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FIA – Cu/Mica/LSZH 0.6/1kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FID-Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FID-Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 0.6/1kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FID – Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FID – Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 0.6/1kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FIH – Cu/Mica/XLPE/LSZH/DSTA/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FIH – Cu/Mica/XLPE/LSZH/DSTA/LSZH 0.6/1kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FLA – Cu/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FLA – Cu/LSZH 0.6/1kV 1-999
Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FLB – Cu/XLPE/LSZH 0.6/1kV Cáp điện hạ thế THỊNH PHÁT FLB – Cu/XLPE/LSZH 0.6/1kV 1-999
Dây điện dân dụng VC Dây điện dân dụng VC 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CV 450/750 Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CV 450/750 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 3 Lõi 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 3 Lõi 300/500V 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 4 Lõi 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 4 Lõi 300/500V 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 5 Lõi 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 5 Lõi 300/500V 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 2 Lõi 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVV – 2 Lõi 300/500V 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVVm/VCmt 300/300V và 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVVm/VCmt 300/300V và 300/500V 1-999
Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVVm/VCmt 300/500V Dây điện dân dụng THỊNH PHÁT CVVm/VCmt 300/500V 1-999
Đèn Pha LED 10W GSP10 GS Lighting Đèn Pha LED 10W GSP10 GS Lighting 242,000
Đèn Pha LED 30W GSP30 GS Lighting Đèn Pha LED 30W GSP30 GS Lighting 554,000
Đèn pha LED thấu kính 50W GSPTK50 Đèn pha LED thấu kính 50W GSPTK50 795,000
Đèn Bể Bơi Bilico UL – P100 Đèn Bể Bơi Bilico UL – P100 1-999
Đèn bể bơi Halogen Bilico BLC23 Đèn bể bơi Halogen Bilico BLC23 1-999
Đèn Led Bilico E-Lumen Đèn Led Bilico E-Lumen 1-999
Đèn Led TL 1C Đèn Led TL 1C 1-999
Hộp Điều Khiển Đèn Led Hộp Điều Khiển Đèn Led 1-999