Hóa chất công nghiệp và xây dựng

KEO ỐP LÁT CAO CẤP CHO MỌI CÔNG TRÌNH Octopus K401 KEO ỐP LÁT CAO CẤP CHO MỌI CÔNG TRÌNH Octopus K401 1-999
Keo chít mạch Octopus C801 Keo chít mạch Octopus C801 1-999
KEO CHÍT MẠCH CHUYÊN DỤNG CHO HỒ BƠI Octopus C804 KEO CHÍT MẠCH CHUYÊN DỤNG CHO HỒ BƠI Octopus C804 1-999
KEO ỐP LÁT GẠCH ĐÁ CHUYÊN DỤNG CHO HỒ BƠI Octopus K402 KEO ỐP LÁT GẠCH ĐÁ CHUYÊN DỤNG CHO HỒ BƠI Octopus K402 1-999
KEO ỐP LÁT CHUYÊN DỤNG CHO ĐÁ TỰ NHIÊN Octopus K403 KEO ỐP LÁT CHUYÊN DỤNG CHO ĐÁ TỰ NHIÊN Octopus K403 1-999
Keo APOLLO Silicone Sealant A200 Keo APOLLO Silicone Sealant A200 1-999
Keo APOLLO Silicone Sealant A300 Keo APOLLO Silicone Sealant A300 1-999
Keo Apollo Silicone Sealant A500 – Oxime Keo Apollo Silicone Sealant A500 – Oxime 1-999