Loại nhà cung cấp:

602 kết quả cho "Nội thất phòng bếp"

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty CP QC và Nội Thất Alpha Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy- Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty CP QC và Nội Thất Alpha Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy- Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty CP QC và Nội Thất Alpha Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy- Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty CP QC và Nội Thất Alpha Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy- Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

noithatnharedep.com

Địa chỉ: 68/66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty CP QC và Nội Thất Alpha Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy- Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

noithatnharedep.com

Địa chỉ: 68/66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

noithatnharedep.com

Địa chỉ: 68/66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

noithatnharedep.com

Địa chỉ: 68/66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR21

Tủ bếp gỗ acrylic ACR21

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR22

Tủ bếp gỗ acrylic ACR22

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

noithatnharedep.com

Địa chỉ: 68/66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tủ bếp gỗ acrylic ACR25

Tủ bếp gỗ acrylic ACR25

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

Tủ bếp gỗ acrylic ACR20

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Nội thất Thuận Phát

Địa chỉ: 268 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ giáng hương TBGH02

Tủ bếp gỗ giáng hương TBGH02

22,000,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ giáng hương TBGH05

Tủ bếp gỗ giáng hương TBGH05

22,000,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ laminate LMN07

Tủ bếp gỗ laminate LMN07

4,250,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Tủ bếp gỗ acrylic ACR19

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Nội thất Thuận Phát

Địa chỉ: 268 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ Laminate LMN08

Tủ bếp gỗ Laminate LMN08

4,250,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Nội thất Thuận Phát

Địa chỉ: 268 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ laminate LMN09

Tủ bếp gỗ laminate LMN09

4,250,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ laminate LMN10

Tủ bếp gỗ laminate LMN10

4,250,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

Tủ bếp gỗ acrylic ACR34

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Nội thất Thuận Phát

Địa chỉ: 268 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

Tủ bếp gỗ acrylic ACR28

5,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty Nội thất Thuận Phát

Địa chỉ: 268 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD17

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT NGUYỄN KIM

Địa chỉ: 284 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Tủ Bếp Laminate Có Bàn Đảo LAM002

Tủ Bếp Laminate Có Bàn Đảo LAM002

3,200,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Bảo Nam

Giao hàng:

Năng lực:

NỘI THẤT BẢO NAM

Địa chỉ: 41/30 đường Tam Bình, KP 2, Phường Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD01

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD01

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

KHAY KÉO BÁT ĐĨA, XOONG NỒI TỦ BẾP DƯỚI BS02600

KHAY KÉO BÁT ĐĨA, XOONG NỒI TỦ BẾP DƯỚI BS02600

2,795,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT I-VIEW

Địa chỉ: Số 450 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD02

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD02

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD03

Tủ bếp gỗ xoan đào TBXD03

4,400,000

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: Nguyễn Kim

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Biệt thự số 14 Lô 16A7 Làng Việt Kiều, Châu Âu, Hanoi.

Tủ bếp gỗ Tần bì TB08 VINAKIT

Tủ bếp gỗ Tần bì TB08 VINAKIT

Liên hệ

1 m (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Nội thất phòng bếp

Thương hiệu: VINAKIT

Giao hàng:

Năng lực:

VINAKIT – CHUYÊN GIA TỦ BẾP TỦ ÁO

Địa chỉ: Tòa nhà Vinakit, số 5 ngõ 192 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

Trang 1/16. Tổng số 602 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá