Thuộc tính sản phẩm

Kích thước

Đóng hộp

Nhãn hiệu

Trọng lượng

Tình trạng

Màu sắc

Công năng

Loại gạch

Bề mặt

Hệ số dãn nở dài (m.0C-1)

Loại nhà cung cấp:

117 kết quả cho "Gạch viền điểm"

GẠCH MEN V0660KYHA001

GẠCH MEN V0660KYHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Gạch viền trang trí men Đồng Tâm 06x60 CARO002

Gạch viền trang trí men Đồng Tâm 06x60 CARO002

Xem giá

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Gạch viền trang trí Granite Đồng Tâm 7 x 30 31V0730FALL002

Gạch viền trang trí Granite Đồng Tâm 7 x 30 31V0730FALL002

Xem giá

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN V0660THIENHA002

GẠCH MEN V0660THIENHA002

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

GẠCH MEN V0660THIENHA001

GẠCH MEN V0660THIENHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Gạch viền trang trí men Đồng Tâm 06x60 ROSE001

Gạch viền trang trí men Đồng Tâm 06x60 ROSE001

Xem giá

10 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

Gạch viền Taicera BC30x08-0067G

Gạch viền Taicera BC30x08-0067G

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Quốc

Địa chỉ: 351 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

GẠCH MEN V0660THIENHA002

GẠCH MEN V0660THIENHA002

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Gạch viền trang trí Granite Đồng Tâm 30x60 DONGNOI001

Gạch viền trang trí Granite Đồng Tâm 30x60 DONGNOI001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN V0660KYHA001

GẠCH MEN V0660KYHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

GẠCH MEN viền trang trí V0660THIENHA003

GẠCH MEN viền trang trí V0660THIENHA003

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

Gạch viền trang trí Gratine Đồng Tâm 30 x 60 31D3060DONGNOI003

Gạch viền trang trí Gratine Đồng Tâm 30 x 60 31D3060DONGNOI003

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN viền trang trí V0660THIENHA003

GẠCH MEN viền trang trí V0660THIENHA003

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Gạch Đồng Tâm

Địa chỉ: 532 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

GẠCH MEN V0660THIENHA001

GẠCH MEN V0660THIENHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Đại Lý VLXD Thắng Huệ

Địa chỉ: Số 80, Ngã Ba Vị Thủy, Sơn Tây, Hà Nội

GẠCH MEN V0660KYHA001

GẠCH MEN V0660KYHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Một thành viên thương mại Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 7, Khu Phố 6, TT Bến Lức, Huyện bến Lức, Tỉnh Long An

GẠCH MEN V0660THIENHA001

GẠCH MEN V0660THIENHA001

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

GẠCH MEN KHẢ HOÀNG

Địa chỉ: Số 556, Ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An

Gạch viền trang trí Gratine Đồng Tâm 30 x 60 31D3060DONGNOI003

Gạch viền trang trí Gratine Đồng Tâm 30 x 60 31D3060DONGNOI003

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Một thành viên thương mại Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 7, Khu Phố 6, TT Bến Lức, Huyện bến Lức, Tỉnh Long An

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7302

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7302

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Claza 70x300mm CV10

Gạch viền điểm Claza 70x300mm CV10

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7304

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7304

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Claza 30x60cm CV3643

Gạch viền điểm Claza 30x60cm CV3643

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Gạch men viền Granite Đồng Tâm 6 x 60 V0660ROSE002

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

GẠCH MEN KHẢ HOÀNG

Địa chỉ: Số 556, Ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An

Gạch viền điểm Claza 30x60cm CV36005

Gạch viền điểm Claza 30x60cm CV36005

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm 1306

Gạch viền điểm 1306

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngân Phát

Địa chỉ: 15 & 17 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

GẠCH MEN viền trang trí V0660CARO003 6 x 60 cm

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG MINH ANH

Địa chỉ: Số 15, tổ 7, ấp Xóm Gốc, Quốc Lộ 51, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7601

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7601

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7302

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7302

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7608

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm F7608

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7320

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7320

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7310

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7310

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7324

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7324

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7314

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LX7314

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 30x60cm CM3603

Gạch viền điểm Lexxa 30x60cm CM3603

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7360

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7360

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 30x60cm FM3662D

Gạch viền điểm Lexxa 30x60cm FM3662D

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7357

Gạch viền điểm Lexxa 70x300 mm LK7357

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch viền điểm

Thương hiệu:

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Trang 1/3. Tổng số 117 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá