Loại nhà cung cấp:

360 kết quả cho "máy xúc"

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật hiệu Moutain Raise, model MR920ER, gầu 0,85 m3.

Máy xúc lật hiệu Moutain Raise, model MR920ER, gầu 0,85 m3.

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Moutain Raise

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật Kẹp Gỗ Liugong CLG810C

Máy Xúc Lật Kẹp Gỗ Liugong CLG810C

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật Mini Gầu Nhỏ 930, Gầu 1,3 (m3).

Máy Xúc Lật Mini Gầu Nhỏ 930, Gầu 1,3 (m3).

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Moutain Raise

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật Mini Gầu Nhỏ MR916, Gầu Xúc 0,6 (m3) MR916S

Máy Xúc Lật Mini Gầu Nhỏ MR916, Gầu Xúc 0,6 (m3) MR916S

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Moutain Raise

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật 1(m3) AOLITE 928

Máy Xúc Lật 1(m3) AOLITE 928

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: AOLITE

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật XCMG LW500KN 3,5 m3

Máy Xúc Lật XCMG LW500KN 3,5 m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng: 10-30 ngày

Năng lực: 5/ngày

Thiết Bị và Công Ngệ Bảo Khang

Địa chỉ: 389 lê hồng phong

Máy Xúc Lật Nhỏ Gầu 8 Tấc

Máy Xúc Lật Nhỏ Gầu 8 Tấc

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: DTH

Giao hàng: 10-30 ngày

Năng lực: 5/ngày

Thiết Bị và Công Ngệ Bảo Khang

Địa chỉ: 389 lê hồng phong

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật XCMG LW300FN - Gầu 2.2m3

Máy xúc lật XCMG LW300FN - Gầu 2.2m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật LW300KN XCMG

Máy xúc lật LW300KN XCMG

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật XCMG LW300FN - Gầu 1.8 m3

Máy xúc lật XCMG LW300FN - Gầu 1.8 m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật LW160KV - gầu 0.75m3

Máy xúc lật LW160KV - gầu 0.75m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật XCMG gầu 3.5m3 noLW500FN

Máy xúc lật XCMG gầu 3.5m3 noLW500FN

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật XCMG LW500KN gầu 4.2m3

Máy xúc lật XCMG LW500KN gầu 4.2m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: XCMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật LW600KN XCMG, tải trọng gầu 6 tấn

Máy xúc lật LW600KN XCMG, tải trọng gầu 6 tấn

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: CXMG

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật LW400FN gầu 2.4m3

Máy xúc lật LW400FN gầu 2.4m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ATIMEX

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 5, TT Như Quỳnh, huyên Văn Lâm, Hưng Yên

Máy Xúc Lật Nhỏ Gầu 0.8 m3

Máy Xúc Lật Nhỏ Gầu 0.8 m3

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Đông Dương

Giao hàng: 10-30 ngày

Năng lực: 2/ngày

Thiết Bị và Công Ngệ Bảo Khang

Địa chỉ: 389 lê hồng phong

Máy Xúc Lật 1,5m3 ZL948

Máy Xúc Lật 1,5m3 ZL948

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật 4,5m3 Liugong CLG862H

Máy Xúc Lật 4,5m3 Liugong CLG862H

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật LIUGONG 2,7m3 CLG842H.

Máy Xúc Lật LIUGONG 2,7m3 CLG842H.

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

<font color='#f60'>máy</font> <font color='#f60'>xúc</font> lật Liugong CLG835H 1,8 - 2,3(m3).

máy xúc lật Liugong CLG835H 1,8 - 2,3(m3).

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật 3,6-4,2(m3) Liugong CLG855H 2018

Máy xúc lật 3,6-4,2(m3) Liugong CLG855H 2018

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy Xúc Lật 5m3 - 6m3 Liugong CLG870H

Máy Xúc Lật 5m3 - 6m3 Liugong CLG870H

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugiong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy <font color='#f60'>xúc</font> lật Liugong CLG855N gầu 3,6(m3).

Máy xúc lật Liugong CLG855N gầu 3,6(m3).

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Liugong

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK025

Máy xúc đào Kobelco SK025

200,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK 025

Máy xúc đào Kobelco SK 025

220,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK 045

Máy xúc đào Kobelco SK 045

270,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK 100-3

Máy xúc đào Kobelco SK 100-3

500,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK 100-5

Máy xúc đào Kobelco SK 100-5

540,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SK 40SR

Máy xúc đào Kobelco SK 40SR

220,000,000

1 Cái (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kobelco SR 40

Máy xúc đào Kobelco SR 40

210,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Bobcat 325

Máy xúc đào Bobcat 325

190,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào JCB 3CX

Máy xúc đào JCB 3CX

235,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kato HD250VII

Máy xúc đào Kato HD250VII

360,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Hitachi EX 40U

Máy xúc đào Hitachi EX 40U

250,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Hitachi EX30U

Máy xúc đào Hitachi EX30U

180,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Hitachi Excavator EX30-2

Máy xúc đào Hitachi Excavator EX30-2

200,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Komatsu PC01

Máy xúc đào Komatsu PC01

110,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Komatsu PC20

Máy xúc đào Komatsu PC20

140,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Komatsu PC35 MR

Máy xúc đào Komatsu PC35 MR

280,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Máy <font color='#f60'>xúc</font> đào Kubota K035

Máy xúc đào Kubota K035

200,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Máy xúc

Thương hiệu: Nhật Bản

Giao hàng:

Năng lực:

Máy công trình nhập khẩu

Địa chỉ: 62/6 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Trang 1/9. Tổng số 360 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá