Loại nhà cung cấp:

81,736 kết quả cho "gạch block"

Gạch HAL-20BN/HB-7

Gạch HAL-20BN/HB-7

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09204

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09204

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15407

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15407

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch ốp tường

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch INAX-255/PPC-207

Gạch INAX-255/PPC-207

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch HAL-20BN/HB-2

Gạch HAL-20BN/HB-2

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch trang trí INAX-255/SLC-9

Gạch trang trí INAX-255/SLC-9

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 053

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 053

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 BCN 024

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 BCN 024

Xem giá

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/VIZ-6

Gạch INAX-255/VIZ-6

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-30B/SB-3

Gạch INAX-30B/SB-3

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Prime 30x60cm 03.300600.09058

Gạch lát nền Prime 30x60cm 03.300600.09058

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch INAX-255/VIZ-2

Gạch INAX-255/VIZ-2

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/SLC-5

Gạch INAX-255/SLC-5

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch HAL-25B/CWL-6

Gạch HAL-25B/CWL-6

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch HAL-20BN/HB-6

Gạch HAL-20BN/HB-6

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09202

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09202

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15406

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15406

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch ốp tường

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch INAX-255/PPC-133

Gạch INAX-255/PPC-133

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-40B/RB-3

Gạch INAX-40B/RB-3

Xem giá

5 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax Việt Nam

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Thạch Bàn 80x80 MPF 052F4

Gạch lát nền Thạch Bàn 80x80 MPF 052F4

Xem giá

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Prime 80x80cm 03.800800.08923

Gạch lát nền Prime 80x80cm 03.800800.08923

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch trang trí INAX-355/VIZ-7N

Gạch trang trí INAX-355/VIZ-7N

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/SLC-1

Gạch INAX-255/SLC-1

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-355/EAC-4

Gạch INAX-355/EAC-4

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-30B/SB-2

Gạch INAX-30B/SB-2

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 016

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 016

Xem giá

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/VIZ-10

Gạch INAX-255/VIZ-10

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15409

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15409

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch ốp tường

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09207

Gạch lát nền Prime 40x40cm 01.400400.09207

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15405

Gạch ốp tường Prime 30x45cm 05.300450.15405

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch ốp tường

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch HAL-25B/CWL-3

Gạch HAL-25B/CWL-3

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/PPC-123

Gạch INAX-255/PPC-123

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-355/VIZ-4N

Gạch INAX-355/VIZ-4N

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 054

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 054

Xem giá

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch lát nền Prime 80x80cm 03.800800.08922

Gạch lát nền Prime 80x80cm 03.800800.08922

Xem giá

10 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Prime

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Công ty TNHH Huệ Tâm

Địa chỉ: Số 149-150 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 002

Gạch lát nền Thạch Bàn 60x60 MPF 002

Xem giá

1 Viên (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch lát nền

Thương hiệu: Thạch Bàn

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

NPP TNG

Địa chỉ: Số 769, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Gạch INAX-97/POL-B1, B2, B3

Gạch INAX-97/POL-B1, B2, B3

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax Việt Nam

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-255/VIZ-1

Gạch INAX-255/VIZ-1

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-30B/SB-1

Gạch INAX-30B/SB-1

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Gạch INAX-355/VIZ-3N

Gạch INAX-355/VIZ-3N

Xem giá

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Gạch Inax trang trí

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Friendship Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9, Quán Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

Trang 1/2044. Tổng số 81736 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá
Đề xuất cho bạn