Loại nhà cung cấp:

28 kết quả cho "bồn cầu inax"

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> <font color='#f60'>inax</font> AC909VRN-1

Bồn cầu inax AC909VRN-1

6,920,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> <font color='#f60'>inax</font> SATIS AC-618VN

Bồn cầu inax SATIS AC-618VN

83,420,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax C108VAN

Bồn cầu Inax C108VAN

1,805,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> <font color='#f60'>inax</font> C117VAN

Bồn cầu inax C117VAN

1,800,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC1008VRN

Bồn cầu Inax AC1008VRN

8,967,500

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Bồn cầu Inax

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HB

Địa chỉ: Số 23k Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC939VN

Bồn cầu Inax AC939VN

5,780,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HB

Địa chỉ: Số 23k Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC838VN

Bồn cầu Inax AC838VN

3,411,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HB

Địa chỉ: Số 23k Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> hia khối INAX AC-1032VN

Bồn cầu hia khối INAX AC-1032VN

9,600,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 2 khối <font color='#f60'>inax</font> 117 (C117VA)

Bồn cầu 2 khối inax 117 (C117VA)

1,600,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 2 khối <font color='#f60'>inax</font> 504 (C504VAN)

Bồn cầu 2 khối inax 504 (C504VAN)

2,280,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 1 khối INAX AC-22PVN

Bồn cầu 1 khối INAX AC-22PVN

10,814,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 1 khối <font color='#f60'>inax</font> AC3003VN

Bồn cầu 1 khối inax AC3003VN

12,946,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 2 khối <font color='#f60'>inax</font> AC700VAN

Bồn cầu 2 khối inax AC700VAN

2,980,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 2 khối <font color='#f60'>inax</font> AC710VAN

Bồn cầu 2 khối inax AC710VAN

2,900,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 2 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 1 khối <font color='#f60'>inax</font> AC959VAN

Bồn cầu 1 khối inax AC959VAN

4,690,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> hai khối Inax AC-711VRN (Nắp êm)

Bồn cầu hai khối Inax AC-711VRN (Nắp êm)

3,170,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-1135VN (Nắp êm)

Bồn cầu một khối Inax AC-1135VN (Nắp êm)

11,120,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

Bồn cầu một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

5,150,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> 2 khối Inax C-306VAN (Nắp êm)

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VAN (Nắp êm)

2,350,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-959A+CW-S15VN/BW1 (Nắp thông minh)

Bồn cầu một khối Inax AC-959A+CW-S15VN/BW1 (Nắp thông minh)

5,600,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Linax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-959VN (Kháng khuẩn)

Bồn cầu một khối Inax AC-959VN (Kháng khuẩn)

5,150,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Thiết bị vệ sinh Cao Minh

Địa chỉ: số 25 ngõ 294/11/6 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

Bồn cầu một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

5,150,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Hoàng Nhật - Nhôm kính, sắt, inox

Địa chỉ: 228, Nguyễn Trãi, P. Tây Lộc, Thành phố Huế, T. Thừa Thiên Huế

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

Bồn cầu một khối Inax AC-939VN (Nắp êm)

5,150,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bồn cầu

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 127, Phố An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH MINH

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, KĐT Liêm Chính, P.Liêm Chính, TP.Phủ Lí, T. Hà Nam

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngân Phát

Địa chỉ: 15 & 17 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> <font color='#f60'>inax</font> REGIODV-R115VH-VN/BKG

Bồn cầu inax REGIODV-R115VH-VN/BKG

133,134,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: Inax

Giao hàng:

Năng lực:

Kim Quốc Tiến

Địa chỉ: 5

Bồn <font color='#f60'>cầu</font> Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax AC-918R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Liên hệ

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Bàn cầu 1 khối

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Địa chỉ: 20 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Combo <font color='#f60'>bồn</font> <font color='#f60'>cầu</font> <font color='#f60'>inax</font> C-504VAN + Chậu rửa L248

Combo bồn cầu inax C-504VAN + Chậu rửa L248

3,610,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Shower Toilet

Thương hiệu: INAX

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 127, Phố An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá