Loại nhà cung cấp:

1,345 kết quả cho "đèn trang trí"

Đèn mâm áp trần An Phước 3019/D500

Đèn mâm áp trần An Phước 3019/D500

3,170,000

1 m2 (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần An Phước 8001/D600

Đèn ốp trần An Phước 8001/D600

3,712,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp (HDQ0002)

Đèn quạt trần trang trí cao cấp (HDQ0002)

2,800,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: 1 ngày

Năng lực: 50

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> An Phước AP218/D250

Đèn ốp trần trang trí An Phước AP218/D250

2,217,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> HQ9215

Đèn quạt trần trang trí HQ9215

3,600,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HÒA PHÁT

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 50 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> An Phước 041/D450

Đèn ốp trần trang trí An Phước 041/D450

856,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> An Phước 5002-D350

Đèn ốp trần trang trí An Phước 5002-D350

466,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần An Phước 9801

Đèn ốp trần An Phước 9801

1,064,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> An Phước 5001/D350

Đèn ốp trần trang trí An Phước 5001/D350

504,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font>

Đèn quạt trần trang trí

3,000,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HÒA PHÁT

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 100 sản phẩm / ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt cao cấp HDQ00036O

Đèn quạt cao cấp HDQ00036O

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036S

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036S

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Q

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Q

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Y

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Y

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Z

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Z

3,600,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036P

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036P

4,100,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn thả <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> 3 bóng HT0001

Đèn thả trang trí 3 bóng HT0001

1,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn thả trang trí

Thương hiệu: HÒA PHÁT

Giao hàng: Trong ngày

Năng lực: 1000 sản phẩm trên ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đenh quạt trần HQ0001

Đenh quạt trần HQ0001

3,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HÒA PHÁT

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 50 sản phẩm/ ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt trần <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp (HDQ0001)

Đèn quạt trần trang trí cao cấp (HDQ0001)

2,600,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: Trong ngày

Năng lực: 50 sản phẩm/ngày

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÒA PHÁT

Địa chỉ: 138 Phú Viên – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn ốp trần Pha Lê An Phước AP65014

Đèn ốp trần Pha Lê An Phước AP65014

14,805,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> decor mạng nhện

Đèn trang trí decor mạng nhện

1,350,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn thả trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

noithathoathinh.com

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Đèn <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> chao thủy tinh HT02

Đèn trang trí chao thủy tinh HT02

Liên hệ

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn thả trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

noithathoathinh.com

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Đèn <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> Colorpop

Đèn trang trí Colorpop

8,330,000

1 Bộ (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn thả trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

noithathoathinh.com

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Đèn âm trần LED 59373 Philips

Đèn âm trần LED 59373 Philips

267,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn led

Thương hiệu: Philips

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MEGALINE

Địa chỉ: 122 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

4,120,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: KDN

Giao hàng:

Năng lực:

Lâm Quỳnh - Đèn trang trí, thiết bị vệ sinh

Địa chỉ: B8-28, Nguyễn An Ninh, P. Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, T. Kiên Giang

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Y

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Y

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

Thanh Sơn - Đèn chùm, đèn thờ cao cấp

Địa chỉ: 193, Vân Giang, P. Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, T. Ninh Bình

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

4,120,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: KDN

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Đèn Trang Trí Tú Nguyệt

Địa chỉ: 319 Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Q

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Q

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

Đèn trang trí Ngọc Toàn II

Địa chỉ: 312A, Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, T. Bình Định

Đèn ốp trần hình lá HTM-43

Đèn ốp trần hình lá HTM-43

3,250,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

Nội Thất Hòa Thịnh

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Y

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Y

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

Đèn trang trí Ngọc Toàn II

Địa chỉ: 312A, Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, T. Bình Định

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

4,120,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: KDN

Giao hàng:

Năng lực:

Cửa Hàng Đèn Trang Trí Cao Cấp Thái Nguyên

Địa chỉ: 341, Thống Nhất, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Đèn Chùm Đồng NDNC 88018/15 (Ø1300xH1100+1000)

Đèn Chùm Đồng NDNC 88018/15 (Ø1300xH1100+1000)

49,500,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: NDNC

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ Á ÂU

Địa chỉ: 11/15 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Đèn ốp trần HTM-41

Đèn ốp trần HTM-41

3,050,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

Nội Thất Hòa Thịnh

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Đèn âm trần siêu mỏng 59511 Slimlit Philips

Đèn âm trần siêu mỏng 59511 Slimlit Philips

254,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn led

Thương hiệu: Philips

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MEGALINE

Địa chỉ: 122 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

Đèn mâm ban treo KDMX 051 (Ø500xH360)

4,120,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: KDN

Giao hàng:

Năng lực:

Đèn trang trí Ngọc Toàn II

Địa chỉ: 312A, Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, T. Bình Định

Đèn mâm ốp trần KDMX 210 (Ø400xH150)

Đèn mâm ốp trần KDMX 210 (Ø400xH150)

3,530,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: KDMX

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ Á ÂU

Địa chỉ: 11/15 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Đèn mâm áp trần An Phước 78092/500*500B

Đèn mâm áp trần An Phước 78092/500*500B

7,592,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: An Phước

Giao hàng:

Năng lực:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại An Phước

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Xiển - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3 Đại lý cùng hệ thống

Đèn âm trần tròn 59831 Hadron 12W Philips

Đèn âm trần tròn 59831 Hadron 12W Philips

299,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn led

Thương hiệu: Philips

Giao hàng:

Năng lực:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MEGALINE

Địa chỉ: 122 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

4 Đại lý cùng hệ thống

Đèn quạt <font color='#f60'>trang</font> <font color='#f60'>trí</font> cao cấp HDQ00036Q

Đèn quạt trang trí cao cấp HDQ00036Q

3,700,000

1 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn chùm

Thương hiệu: HPLIGHTING

Giao hàng: trong ngày

Năng lực: 20 sản phẩm/ ngày

Thiết bị điện, đèn trang trí Tấn Đảm

Địa chỉ: 214, Thịnh Lang, P. Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, T. Hòa Bình

Đèn ốp trần HTM-42-2

Đèn ốp trần HTM-42-2

6,050,000

10 Chiếc (Min. Order)

11 Việt Nam

Danh mục: Đèn ốp trần trang trí

Thương hiệu: Hòa Thịnh

Giao hàng:

Năng lực:

Nội Thất Hòa Thịnh

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

2 Đại lý cùng hệ thống

Trang 1/34. Tổng số 1345 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá