Thuộc tính sản phẩm

Thấm CO2

Thời gian khô mỗi lớp

Nhiệt độ thi công

Hệ số Sd (ΕΝ 7783-1

Thấm nước (ΕΝ 1062-3

Thử dưới áp suất nước không đổi 5 barơ (28 ngày)

Độ bền uốn (EN 1015-11/99)

Cường độ bám dính

Tỷ lệ pha trộn (theo trọng lượng)

Hệ số Sd (EN 1062-6

Loại nhà cung cấp:
Sika Việt Nam Sikament R4 -
VNĐ 105,000/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hà Nội
Sikaflex Sika Việt Nam PRO 3 WF
VNĐ 266,000/ Gói
1 Gói (Min. Order)
Hà Nội
Sika Viscocrete  Sika Việt Nam 3000
VNĐ 202,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
Masterseal 540 Basf Việt Nam
Liên hệ
1 Bộ (Min. Order)
Hà Nội
SikaGrout Sika Việt Nam 214-11HS
VNĐ 650,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hà Nội
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hồ Chí Minh
Penetron Penetron USA
Liên hệ
1 Bao (Min. Order)
Hà Nội
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
SikaGrout Sika Việt Nam 214-11HS
VNĐ 650,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hồ Chí Minh
Sika Việt Nam Sikament R4 -
VNĐ 105,000/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hồ Chí Minh
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hồ Chí Minh
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Bắc Giang
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hà Nội
Sikaflex Sika Việt Nam PRO 3 WF
VNĐ 266,000/ Gói
1 Gói (Min. Order)
Hà Nội
Sika Viscocrete  Sika Việt Nam 3000
VNĐ 202,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
Sika Việt Nam Sikament R4 -
VNĐ 105,000/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Hà Nội
Sika Việt Nam Sikament R4 -
VNĐ 105,000/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Đà Nẵng
Sikaflex Sika Việt Nam PRO 3 WF
VNĐ 266,000/ Gói
1 Gói (Min. Order)
Đà Nẵng
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Bình Dương
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Đồng Nai
Sikagrout Sika Việt Nam 214-11
VNĐ 325,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Hồ Chí Minh
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Bình Dương
SikaGrout Sika Việt Nam 214-11HS
VNĐ 650,000/ Bao
1 Bao (Min. Order)
Bình Dương
Sika Việt Nam Sikament R4 -
VNĐ 105,000/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Bình Dương
Sika Viscocrete  Sika Việt Nam 3000
VNĐ 202,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Đồng Nai
Sikament Sika Việt Nam RMC
VNĐ 152,500/ Thùng
1 Thùng (Min. Order)
Đồng Nai
Trang 1/10. Tổng số 370 mục 
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp? Hãy để các nhà cung cấp được xác minh phù hợp tìm thấy bạn. Nhận báo giá ngay bây giờ Miễn phí
Yêu cầu báo giá
TOP
Recently Viewed